Wybory ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Golczewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim- 2 ławników  do orzekania z zakresu spraw rodzinnych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 

WZORY DOKUMENTÓW

Karta zgłoszenia [doc - 56 KB]

Oświadczenia składane przez kandydata [doc - 26 KB]

Lista osób udzielających poparcia [doc - 100 KB]

 

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23, pokoju nr 17  - I piętro,

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek - piątek godz. od 8:00 do 16:00

w Urzędzie Miejskim w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23, pokoju nr 17  - I piętro.

 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Mejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (91) 32 25 142.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Schulz 10-06-2015 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Schulz 10-06-2015 08:58