Zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej na świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 24.07.2015.14.34.50_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-07-24 14:34:50