herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Mapa biuletynu

Urząd Miejski Golczewo
|___*Dane teleadresowe
|___*Statut i regulaminy
      |___Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie
      |___Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie
      |___Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Golczewie
      |___Statut Urzędu Miejskiego w Golczewie
|___*Struktura organizacyjna Urzędu
|___*Burmistrz
|___*Zastępca burmistrza
|___*Skarbnik gminy
|___*Sekretarz gminy
|___*Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych (osób prawnych)
      |___Kadencja 2018-2023
            |___Oświadczenia złożone w 2019 r.
                  |___Swatowski Andrzej - zastępca burmistrza
            |___Oświadczenia złożone w 2018 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Zieliński Maciej - burmistrz
      |___Kadencja 2014-2018
            |___Oświadczenia złożone w 2018 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Adamowicz Jadwiga Małgorzata
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
                        |___Ferdynus Lech Marian - zastępca burmistrza
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Hnatów Mirosław
                  |___Ośrodek Pomocy Społecznej
                        |___Typek Urszula
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Michalik Mariusz Jerzy
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Katowicz Ewelina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Marcin Stępień
                        |___Grzybowska Agata Maria
            |___Oświadczenia złożone w 2017 r.
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Grzybowska Agata Maria
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Katowicz Ewelina
                        |___Urbanowicz Barbara Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                  |___Ośrodek Pomocy Społecznej
                        |___Typek Urszula
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Mirosław Hnatów
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Ferdynus Lech Marian - zastępca burmistrza
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
            |___Oświadczenia złożone w 2016 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
                        |___Ferdynus Lech Marian - zastępca burmistrza
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Mirosław Hnatów
                  |___Ośrodek Pomocy Społecznej
                        |___Typek Urszula
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Urbanowicz Barbara Katarzyna
                        |___Katowicz Ewelina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                        |___Grzybowska Agata Maria
                        |___Dobrowolska Emilia
            |___Oświadczenia złożone w 2015 r.
                  |___Ośrodek Pomocy Społecznej
                        |___Typek Urszula
                        |___Katowicz Ewelina
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Mirosław Hnatów - podinspektor
                        |___ Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Ferdynus Lech Marian - zastępca burmistrza
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Grzybowska Agata Maria
                        |___Katowicz Ewelina
                        |___Latawiec Kazimiera Antonina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Urbanowicz Barbara Katarzyna
      |___Kadencja 2010-2014
            |___Oświadczenia złożone w 2014 r.
                  |___OPS
                        |___Ewelina Katowicz
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Urbanowicz Barbara Katarzyna
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Latawiec Kazimiera Antonina
                        |___Stępień Marcin
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Malec Józef Jan - zastępca burmistrza
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
            |___Oświadczenia złożone w 2013 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Adamowicz Iwona Halina
                        |___Biernat Edyta Elżbieta
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Malec Józef Jan - zastępca burmistrza
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Latawiec Kazimiera Antonina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Stępień Marcin
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                        |___Urbanowicz Barbara Katarzyna
                        |___Urbanowicz Daniel Konrad
            |___Oświadczenia złożone w 2012 r.
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Stępień Marcin
                        |___Ciochoń Barbara Katarzyna
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Latawiec Kazimiera Antonina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego w Golczewie
                        |___Adamowicz Iwona Halina
                        |___Biernat Edyta Elżbieta
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Malec Józef Jan - zastępca burmistrza
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
            |___Oświadczenia złożone w 2011 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego w Golczewie
                        |___Adamowicz Iwona Halina
                        |___Biernat Edyta Elżbieta
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Malec Józef Jan - zastępca burmistrza
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Latawiec Kazimiera Antonina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Stępień Marcin
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
      |___Kadencja 2006-2010
            |___Oświadczenia złożone w 2010 r.
                  |___Analiza Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych
                  |___Analiza Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca oświadczenia majątkowego burmistrza Golczewa
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                        |___Stępień Marcin
                        |___Dobrowolska Emilia
                        |___Gryta Ewa Katarzyna
                        |___Kaczmarek Aldona Izabela
                        |___Latawiec Kazimiera Antonina
                        |___Maślak Marek Wincenty
                        |___Tysiąc-Stępień Marta Katarzyna
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                        |___Adamowicz Iwona Halina
                        |___Bartniczuk Waldemar Adam - zastępca burmistrza (z 30.04.2010 r. i 23.06.2010 r.)
                        |___Biernat Edyta Elżbieta
                        |___Danieluk Andrzej Jan - burmistrz
                        |___Deszyńska Barbara Krystyna - skarbnik gminy
                        |___Opiła Dorota
                        |___Wilk Ireneusz Janusz - sekretarz gminy
            |___Oświadczenia złożone w 2009 r.
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Oświadczenia złożone w 2008 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
            |___Oświadczenia złożone w 2007 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                  |___Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
            |___Oświadczenia złożone w 2006 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
      |___Kadencja 2002-2006
            |___Oświadczenia złożone w 2002 r.
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Oświadczenia złożone w 2003 r.
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Oświadczenia złożone w 2004 r.
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
            |___Oświadczenia złożone w 2005 r.
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Oświadczenia złożone w 2006 r.
                  |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
                  |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
|___*Oświadczenia - działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne
      |___Kadencja 2002-2006
      |___Kadencja 2006-2010
|___*Nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy
      |___Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej
            |___Starszy Księgowy
            |___Nabór na stanowisko Główny Księgowy
      |___Zespół Szkół Publicznych w Golczewie
            |___ Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
            |___Nabór na stanowisko Głowny Księgowy
            |___Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
      |___Zakład Usług Publicznych w Golczewie
            |___Nabór na stanowisko inspektora ds. administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym (3)
            |___Nabór na stanowisko inspektora ds. administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym (2)
            |___Nabór na stanowisko inspektora ds. administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym
            |___Nabór na stanowisko kierownika oczyszczalni i wodociągów (2)
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i płac
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Społecznego w Golczewie
            |___Nabór - główny księgowy OPS (2)
            |___Nabór - główny księgowy OPS
      |___Urząd Miejski w Golczewie
            |___Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy i zamówień publicznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy i zamówień publicznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w dziale mienia komunalnego
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w dziale mienia komunalnego
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. rozliczeń księgowych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - stanowisko pracy ds. mienia komunalnego (AK.210.2.1.2014)
            |___Nabór na stanowisko podinspektora w dziale gospodarki odpadami komunalnymi (AK.210.2.3.2013)
            |___Nabór na stanowisko podinspektora w dziale gospodarki odpadami komunalnymi (AK.210.2.2.2013)
            |___Nabór na stanowisko podinspektora w dziale gospodarki odpadami komunalnymi (AK.210.2.1.2013)
            |___Nabór na stanowisko inspektora (AK.EEB.1110/1/10)
            |___Nabór na stanowisko podinspektora (AK.EEB.1110/1/09)
            |___Nabór na stanowisko podinspektora (AK-1110/4/08)
Referendum krajowe
|___*Referendum krajowe
      |___2015

Wybory wg Kodeksu wyborczego
|___*Stałe obwody głosowania w gminie Golczewo
|___*Okręgi wyborcze - dla wyboru Rady Miejskiej w Golczewie
|___*Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___*Wnioski dot. zmian
      |___Wnioski o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych - art. 13a Kodeksu wyborczego
|___*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
|___ Wybory do Sejmu i Senatu 2015
|___*Wybory samorządowe
      |___Wybory samorządowe - kadencja 2018-2023 (07.04.2019) uzupełniające w okręgu wyborczym nr 15
      |___Wybory samorządowe - kadencja 2018-2023 (21.10.2018 i II tura 04.11.2018)
            |___Wybory samorządowe 2018 - informacje, obwieszczenia, rozporządzenie
      |___Wybory samorządowe - kadencja 2014-2018 (28.06.2015) uzupełniające w okręgu wyborczym nr 7
      |___Wybory samorządowe - kadencja 2014-2018 (16.11.2014)
      |___Wybory samorządowe - kadencja 2010-2014 (21.10.2010)
|___*Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego (25.05.2014)
Ochrona danych osobowych
|___RODO
PRZETARGI - OFERTY - ZAMÓWIENIA PUBL.
|___*Oferty inwestycyjne
|___*Nieruchomości - wykazy (ogłoszenia)
      |___Kadencja 2018-2023
            |___2019
      |___Kadencja 2014-2018
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
      |___Kadencja 2010-2014
            |___2014
            |___2013
            |___2012
                  |___Wykaz do sprzedaży
                  |___Wykaz do dzierzawy
                  |___Wykaz do dzierżawy
            |___2011
      |___Kadencja 2006-2010
            |___2010
            |___2009
            |___2008
            |___2007
|___*Nieruchomości - przetargi (ogłoszenia)
      |___Kadencja 2018-2023
            |___2019
            |___2018
      |___Kadencja 2014-2018
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
      |___Kadencja 2010-2014
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
      |___Kadencja 2006-2010
            |___2010
                  |___Zarządzenie 55/10 Burmistrza Golczewa z dnia 20 sierpnia 2010 r.
            |___2009
            |___2008
            |___2007
|___*Zamówienia publiczne
|___Zakład Usług Publicznych Golczewo
      |___2010
            |___Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ZUP/1482/2010
      |___2008
            |___ZUP - przetarg nieograniczony na zakup paliwa (II)
            |___ZUP - przetarg nieograniczony na zakup paliwa
            |___ZUP - przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki
|___Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
      |___2011
            |___Zakup i dostawa sprzętu diagnostycznego - Aparat USG
|___Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Sp. z o.o.
      |___2017
            |___Ogłoszenie Burmistrz Golczewa
      |___2010-2011
      |___2013
      |___2012
|___Dialog techniczny
|___*Zamówienia spoza ustawy pzp
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2017 r.
            |___Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu - autobus JELCZ - 2
            |___Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu - autobus JELCZ
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2016 r.
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2015 r.
      |___ Zamówienia (zapytania) złożone w 2014 r.
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2013 r.
            |___Przetarg - obligacje komunalne
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2012 r.
            |___Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu osobowo-ciężarowego II
            |___Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu osobowo-ciężarowego
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2011 r.
            |___Ogłoszenie o wyniku - Kurs kosmetyczny
            |___Przetarg ofertowy II - sprzedaż samochodu osobowego
            |___Zapytanie ofertowe - kurs kosmetyczny
            |___Przetarg ofertowy - sprzedaż samochodu osobowego
            |___Ogłoszenie o wyniku II - Florysta/bukieciarz
            |___Ogłoszenie o wyniku - Stylizacja paznokci
            |___Zapytanie ofertowe II - florysta/bukieciarz
            |___Zapytanie ofertowe - stylizacja paznokci
            |___Ogłoszenie o wyniku II - Fryzjer I stopnia
            |___Ogłoszenie o wyniku II - ABC przedsiębiorczości
            |___Ogłoszenie o wyniku - ABC hotelarstwa - pomoc pokojowa
            |___Zapytanie ofertowe II - Fryzjer I stopnia
            |___Zapytanie ofertowe II - ABC przedsiębiorczości
            |___Zapytanie ofertowe II - ABC hotelarstwa - pomoc pokojowa
            |___Ogłoszenie o wyniku - Obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera
            |___Ogłoszenie o wyniku - Fryzjer I stopnia
            |___Ogłoszenie o wyniku - ABC przedsiębiorczości
            |___Ogłoszenie o wyniku - ABC hotelarstwa - pomoc pokojowa z językiem niemieckim
            |___Ogłoszenie o wyniku - Przedłużanie rzęs
            |___Ogloszenie o wyniku - Projektowanie ogrodów
            |___Ogłoszenie o wyniku - ABC hotelarstwa - recepcjonista z językiem niemieckim
            |___Zapytanie ofertowe - obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera
            |___Zapytanie ofertowe - Fryzjer I stopnia
            |___Zapytanie ofertowe - ABC przedsiębiorczości
            |___ABC hotelarstwa - pomoc pokojowa z językiem niemieckim
            |___Zapytanie ofertowe - przedłużanie rzęs
            |___Zapytanie ofertowe - projektowanie ogrodów
            |___Zapytanie ofertowe - ABC hotelarstwa - recepcjonista z językiem niemieckim
            |___Ogłoszenie o wyniku - florysta - bukieciarz
            |___Ogłoszenie o wyniku - kompleksowa obsługa biura
            |___Ogłoszenie o wyniku - kurs gastronomiczny - KUCHARZ
            |___Ogłoszenie o wyniku - opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim
            |___Ogłoszenie o wyniku - wizaż i stylizacja
            |___Zapytanie ofertowe - wizaż i stylizacja
            |___Zapytanie ofertowe - rozbieracz - wykrawacz drobiu
            |___Zapytanie ofertowe - opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim
            |___Zapytanie ofertowe - kurs gastronomiczny - KUCHARZ
            |___Zapytanie ofertowe - kompleksowa obsługa biura
            |___Zapytanie ofertowe - florysta - bukieciarz
            |___Zapytanie ofertowe - warsztaty psychoedukacyjne
                  |___Protokół - warsztaty psychoedukacyjne
            |___Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe
                  |___Protokół - warsztaty z doradcą zawodowym
            |___Zapytanie ofertowe - materiały promocyjno - reklamowe
      |___Zamówienia (zapytania) złożone w 2010 r.
            |___Zapytanie ofertowe II - dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Goleniowie
            |___Zapytanie ofertowe - dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Goleniowie
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu glazurnika
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu kosmetycznego wraz ze stylizacją paznokci
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu fryzjerskiego I stopnia
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych i jezdniowych wózków napędzanych"
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "ABC pracownika hotelowego - recepcjonista z językiem niemieckim"
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu gastronomicznego: kucharz
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu obsługa kas fiskalnych z obsługą komputera
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu na opiekuna osób starszych i niepołnosprawnych
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu masażu klasycznego I stopnia
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu - brukarz
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych
            |___Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym
BAZA AKTÓW WŁASNYCH GMINY GOLCZEWO
|___Baza aktów własnych Gminy Golczewo - wybierz
Rada Miejska
|___*Skład Rady
      |___Kadencja 2018-2023
      |___Kadencja 2014-2018
      |___Kadencja 2010-2014
      |___Kadencja 2006-2010
|___*Protokoły z sesji
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
|___*Ramowe plany pracy Rady
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
|___*Komisje Rady - składy i protokoły z posiedzeń
      |___Posiedzenia Komisji
            |___2017
            |___2016
      |___Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
            |___Kadencja 2014-2018
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji
            |___Kadencja 2010-2014
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji
                        |___2014
                        |___2013
                        |___2012
                        |___2011
                        |___2010
            |___Kadencja 2006-2010
                  |___Protokoły z posiedzeń
                        |___2010
                        |___2009
                        |___2008
                        |___2007
                        |___2006
      |___Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
            |___Kadencja 2014-2018
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji
                        |___2014
            |___Kadencja 2010-2014
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji
                        |___2014
                        |___2013
                        |___2012
                        |___2011
                        |___2010
            |___Kadencja 2006-2010
                  |___Protokoły z posiedzeń
                        |___2010
                        |___2009
                        |___2008
                        |___2007
                        |___2006
      |___Komisja Rewizyjna
            |___Kadencja 2014-2018
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji
                        |___2014
            |___Kadencja 2010-2014
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji
                        |___2014
                        |___2013
                        |___2012
                        |___2011
                        |___2010
            |___Kadencja 2006-2010
                  |___Protokoły z posiedzeń
                        |___2010
                        |___2009
                        |___2008
                        |___2007
                        |___2006
|___*Plany pracy komisji Rady
      |___Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
            |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
            |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Komisja Rewizyjna
            |___Kadencja 2010 - 2014
|___*Oświadczenia majątkowe radnych
      |___Kadencja 2018-2023
            |___Oświadczenia złożone w 2018 r.
                  |___Chłopek Grzegorz - przewodniczący Rady
      |___Kadencja 2014-2018
            |___Oswiadczenia złożone w 2018 r.
                  |___Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady
                  |___Auguścik Jarosław
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Caban Tomasz Gabriel
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Gajlun Ireneusz Adam
                  |___Kłysewicz Radosław
                  |___Liszka Ryszard
                  |___Marks Jaromir
                  |___Osowska Iwona Marzenna
                  |___Pakuła Waldemar Stanisław
                  |___ Urbanowicz Daniel Konrad
                  |___Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady
                  |___Wawrzyński Krzysztof
            |___Oswiadczenia złożone w 2017 r.
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Auguścik Jarosław
                  |___Caban Tomasz Gabriel
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Gajlun Ireneusz Adam
                  |___Kłysewicz Radosław
                  |___Osowska Iwona Marzenna
                  |___Marks Jaromir
                  |___Pakuła Waldemar Stanisław
                  |___Stępień Marcin
                  |___Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady
                  |___Urbanowicz Daniel Konrad
                  |___Wawrzyński Krzysztof
                  |___Liszka Ryszard
                  |___Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady
            |___Oswiadczenia złożone w 2016 r.
                  |___Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady
                  |___Liszka Ryszard
                  |___Wawrzyński Krzysztof
                  |___Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady
                  |___Urbanowicz Daniel Konrad
                  |___Stępień Marcin
                  |___Pakuła Waldemar Stanisław
                  |___ Marks Jaromir
                  |___Osowska Iwona Marzenna
                  |___Kłysewicz Radosław
                  |___Gajlun Ireneusz Adam
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Caban Tomasz Gabriel
                  |___Auguścik Jarosław
                  |___Bednarz Danuta Weronika
            |___Oswiadczenia złożone w 2015 r.
                  |___Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady
                  |___Urbanowicz Daniel Konrad
                  |___Ferdynus Lech Marian
                  |___Auguścik Jarosław
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Caban Tomasz Gabriel
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Gajlun Ireneusz Adam
                  |___Kłysewicz Radosław
                  |___Liszka Ryszard
                  |___Marks Jaromir
                  |___Osowska Iwona Marzenna
                  |___Pakuła Waldemar Stanisław
                  |___Stępień Marcin
                  |___Waszczenko Teresa - wiceprzewodnicząca Rady
                  |___Wawrzyński Krzysztof
            |___Oswiadczenia złożone w 2014 r.
                  |___Dorniak Roman Romuald - przewodniczący Rady
                  |___Osowska Iwona Marzenna
                  |___Wawrzyński Krzysztof
                  |___Waszczenko Teresa -wiceprzewodnicząca Rady
                  |___Stępień Marcin
                  |___Pakuła Waldemar Stanisław
                  |___Marks Jaromir
                  |___Liszka Ryszard
                  |___Kłysewicz Radosław
                  |___Gajlun Ireneusz Adam
                  |___Ferdynus Lech Marian
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Caban Tomasz Gabriel
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Auguścik Jarosław
      |___Kadencja 2010-2014
            |___Oswiadczenia złożone w 2014 r.
                  |___Koniec kadencji
                  |___Pastryk Beata Anna - przewodnicząca Rady
            |___Oswiadczenia złożone w 2013 r.
            |___Oswiadczenia złożone w 2012 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2011 r.
                  |___Analiza Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca oświadczeń majątkowych radnych
                  |___Bartniczuk Tomasz
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Chłopek Grzegorz
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Ferdynus Lech Marian - przewodniczący Rady
                  |___Iwaszko Gabriela
                  |___Kalczyński Marek
                  |___Kloch Wiesław Leszek
                  |___Kołodzińska Janina
                  |___Leus Tadeusz
                  |___Madej Barbara Anna
                  |___Marks Jaromir
                  |___Pastryk Beata Anna
                  |___Waszczenko Teresa -wiceprzewodnicząca Rady
                  |___Żurawski Edward
            |___Oświadczenia złożone w 2010 r.
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Pastryk Beata Anna
      |___Kadencja 2006-2010
            |___Oświadczenia złożone w 2010 r.
                  |___Bartniczuk Tomasz - wiceprzewodniczący Rady
                  |___Bednarz Danuta Weronika
                  |___Cieślikiewicz Wanda
                  |___Dyksy Grzegorz Andrzej
                  |___Ferdynus Lech Marian
                  |___Gajda Piotr
                  |___Iwaszko Gabriela
                  |___Kloch Wiesław Leszek
                  |___Madej Barbara Anna
                  |___Opowicz Antoni Michał
                  |___Pastryk Beata Anna
                  |___Perużyński Mieczysław Józef - przewodniczący Rady
                  |___Romańczuk Irena
                  |___Trepkowska Wiesława
                  |___Wawrzyński Tomasz
            |___Oświadczenia złożone w 2009 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2008 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2007 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2006 r.
      |___Kadencja 2002-2006
            |___Oświadczenia złożone w 2006 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2005 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2004 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2003 r.
            |___Oświadczenia złożone w 2002 r.
|___*Oświadczenia radnych - działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne
      |___Kadencja 2010-2014
      |___Kadencja 2006-2010
      |___Kadencja 2002-2006
|___Wybory ławników
|___Sesje Rady
Burmistrz Golczewa
|___*Zarządzenia do nr 13/2014, kolejne w menu => Baza aktów własnych Gminy Golczewo
      |___Kadencja 2010-2014
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
      |___Kadencja 2006-2010
            |___2010
            |___2009
            |___2008
            |___2007
            |___2006
|___Gospodarka odpadami komunalnymi
|___Roczne plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
|___*Obwieszczenia Burmistrza Golczewa
      |___2019
            |___4. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Szkolnej w m-ści Golczewo, gm. Golczewo, w działkach o numerach ewidencyjnych 370/2 obręb 0005 Golczewo i 332/9 obręb 0006 Golczewo.
            |___3. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
            |___2. Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża Wysoka Kamieńska IV
            |___1. Budowa zespołu hal produkcyjnych z magazynami i biurami (c.d.-lp. 7 z 2018 r.)
      |___2018
            |___10. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej pomiędzy miejscowościami Mechowo - Gacko gm. Golczewo
            |___9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego (c.d.-lp. 8 z 2017 r.)
            |___8. Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża Wysoka Kamieńska III
            |___7. Budowa zespołu hal produkcyjnych z magazynami i biurami
            |___6. Budowa ogrodu pamięci
            |___4. Program Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023
            |___3. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo (c.d.-lp. 14 z 2017 r.)
            |___2. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo (c.d.-lp. 13 z 2017 r.)
            |___1. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska (c.d.-lp. 9 z 2017 r.)
      |___2017
            |___Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. fermy tuczu drobiu w Mechowie)
            |___14. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo
            |___13. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo
            |___12. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Szkolną, Ogrodową, Osiedle Robotnicze i Witosa, przeznaczonych w części jako tereny pod zieleń parkową, sport i rekreację oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
            |___10. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej działka nr ewidencyjny gruntu 545/48 obręb 2 Golczewo
            |___9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A
            |___8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego
            |___7. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa z dnia 25 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębach Samlino i Wołowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
            |___6. Studium uwarunkowańi i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dot. zmiany przeznaczenia terenów rolniczych pod tereny produkcji rolniczej w obrębie Mechowo
            |___5. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, celem podłączenia do sieci gazowej mieszkańców pobliskich działek.
            |___4. Program Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
            |___3. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2017.
            |___2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach Mechowo, Samlino i 5 Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
            |___1. Budowa fabryki resorów na działce nr 535 obrębu 2 Golczewo
      |___2016
            |___16. Budowia odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Golczewo ul. Niepodległości, na działkach nr 533, 539, 534/1, 534/2 i 535 obręb 2 Golczewo
            |___15. "Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012", na działkach nr 267 obręb 3 Golczewo; 370/2, 632/15 obręb 5 Golczewo; nr 271/5, 46, 269/1, 269/5, 269/3, 268/7, 268/6, 312/1, 268/3, 268/16 obręb 6 Golczewo
            |___14. Ustalenie przeznaczenia terenów (działki nr 98 i 102/1 obręb Samlino oraz nr 323 obręb Wołowiec) jako terenów pod działalność rolniczą z wprowadzeniem zakazu prowadzenia działalności rolniczej w zakresie hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt futerkowych (norek, lisów, jenotów, tchórzy, szynszyli, nutrii i królików).
            |___13. Budowia obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach nr 554/1, 606/4 i 606/7 obręb 4 Golczewo, gm. Golczewo
            |___12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa - decyzja celu publicznego
            |___11. Budowa fermy norek o obsadzie 750 DJP, na terenie działek nr 98 i 102/1 obrębu ewidencyjnego Samlino, gmina Golczewo
            |___9. Budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN 15kV i n.n. 0,4kV w miejscowości Golczewo i Kłęby
            |___8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa - decyzja środowiskowa
            |___7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Samlino na działce nr 104 obręb Samlino, gm. Golczewo.
            |___6. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 - wykonanie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 40 kW
            |___5. Budowa sieci wodociągowej w technologii zgrzewanych rur polietylenowych pomiędzy miejscowościami Dargoszewo - Koplino gm. Golczewo
            |___4. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w Wysokiej Kamieńskiej
            |___3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golczewo ul. Słoneczna
            |___2. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV Golczewo - Samlino
            |___1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golczewo ul. Osiedle Robotnicze
      |___2015
            |___17. Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża Kłodzino III, położonego na części nieruchomości o numerze działki 318/4 w obrębie ewidencyjnym Kłodzino, gm. Golczewo
            |___15. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV polegająca na budowie i przebudowie kablowych sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębie Upadły, Wołowiec, Mechowo oraz Golczewo
            |___14. Adaptacja budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 552/3 obrębu 4 Golczewo
            |___13. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV. Sosnowice - Błotno - Grabin
            |___12. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV" - obręby: Golczewo 2, Golczewo 7 i Sosnowice
            |___11. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV, Sosnowice - Unibórz
            |___10. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (c.d.-lp. 15 z 2014 r.)
            |___9. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 II etap
            |___8. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15kV/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4kV. Golczewo, Sosnowice
            |___7. Adaptacja budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 552/3 obrębu 4 Golczewo
            |___6. Budowa drogi Gminy Golczewo w m. Kłęby (Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Kłęby gmina Golczewo)
            |___5. Budowa sieci wodociągowej Kłęby - Golczewo - wodociąg spinający
            |___4. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV: Mechowo, Konary, Krzepocin
            |___3. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Golczewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kłęby na działkach nr 670; 382/65; 672; 382/5; 561/7; 561/8 obręb 5 Golczewo oraz 284 i 259 obręb Kłęby
            |___2. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową miasta Golczewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kłęby na działkach nr 670 obrębu 3 Golczewo i 284 obrębu Kłęby
            |___1. Rozbudowa sieci 0,4kV i 15kV oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębach Wołowiec, Upadły oraz Mechowo, gm. Golczewo
            |___Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
      |___2014
            |___17. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i łączy światłowodowych w teletechnicznej kanalizacji kablowej, łączących Farmę Wiatrową Kłęby z punktem odbioru energii na działce nr 156, obręb Kłęby, gmina Golczewo.
            |___16. Przebudowa układu zasilania energetycznego SN 15kV Wysoka Kamieńska-Golczewo. Budowa linii elektroenergetycznych kablowych nn. 0,4kV oraz posadowienie nowych urządzeń energetycznych, słupów linii napowietrznych, złączy i szaf kablowych itp. w celu wykonania powiązań liniowych istniejącej sieci nn. 0,4kV z nowymi stacjami transformatorowymi 15/0,4kV?. 23, 64, 65, 80/1, 82/2, 171/2, 173/3, 173/4, 189/1, 189/2 obręb Baczysław; 49, 58, 60, 70, 76/5, 77, 81/1 obręb Kretlewo; 54/7, 97/3, 97/4, 214/6, 215 obręb Gadom; 21/8, 22/13, 23/8 obręb Kłęby.
            |___15. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            |___14. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i łączy światłowodowych w teletechnicznej kanalizacji kablowej, łączących Farmę Wiatrową Kłęby z punktem odbioru energii.
            |___13. Rozbudowia elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i n.n. 0,4kV w miejscowości Samlino działki nr 128, 161, 117, 60/4, 61/3, 60/5, 61/4, 60/6, 282/6, 54/1, 104, 143, 16/5, 62/1 obręb Samlino; Golczewo obręb 1 działki nr 58, 69/1, 69/2, 68, 70/1, 70/2 - KS 47/12
            |___12. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby działki nr 119, 148, 47, 284, 105, 95, 88 obręb Kłęby, Ronica działki nr 8, 2, 5, 3/3 obręb Ronica, Kłodzino nr 1, 35 obręb Kłodzino - KS 44/2012
            |___11. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo obręb 1, działki nr 31, 61, 58, 62/3, 63, 48/5, 35/7
            |___10. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Stary Tartak w miejscowości Golczewo w działkach nr 402/51 obręb 6 Golczewo, nr 410, 626/26 i 626/14 obręb 5 Golczewo
            |___9. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, działka nr ewidencyjny 545/4 obręb 2 Golczewo.
            |___8. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby w działkach nr 313, 317/4, 320, 346/1
            |___7. Budowa fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, na działkach 181 i 300 obręb Mechowo (c.d.-lp. 20 z 2013 r.)
            |___6. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo - nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.)
            |___4. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. 0,4kV w miejscowości Wysoka Kamieńska w działkach 363/3 i 191/5 (c.d.-lp. 19 z 2013 r.)
            |___3. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo ? nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.)
            |___2. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach oznaczonych nr: 20/3, 20/4, 20/5 (wydzielonych z działki nr 20/1) i nr 32/1 (wydzielonej nr 32) położonych w obrębie geodezyjnym Kretlewo gmina Golczewo, na działkach nr 53/1 (wydzielonych z działki nr 53), nr 57/1 (wydzielonych z działki nr 57), nr 92/1 (wydzielonych z działki nr 92), 93/2 (wydzielonych z działki nr93) położonych w obrębie geodezyjnym Dargoszewo i na działce nr 136/1 (wydzielonych z działki nr136) w obrębie geodezyjnym Baczysław, na działkach nr 271/1, 271/4 w obrębie geodezyjnym Samlino i na działkach nr 135/1 i 126/3 w obrębie geodezyjnym Niemica (c.d.-lp. 6 z 2012 r.)
            |___1. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy 9 Maja w miejscowości Golczewo w działkach nr 58 i 61 obręb 1 Golczewo
      |___2013
            |___20. Budowa fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, na działkach 181 i 300 obręb Mechowo
            |___19. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. 0,4kV w miejscowości Wysoka Kamieńska
            |___18. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy 9 Maja w miejscowości Golczewo w działkach nr 58 i 61 obręb 1 Golczewo
            |___17. Rozbudowa istniejącej fermy tuczu drobiu (budowa 4 nowych kurników), zlokalizowanej w miejscowości Kłęby gmina Golczewo, na działkach 188/1 i 188/2 obręb Kłęby
            |___16. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Golczewo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2018 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
            |___15. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 II etap w działkach nr 699/4, 698, 218/11, 216, 259/3, 552/3 obręb 4.
            |___14. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 I etap
            |___13. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Mechowo - Ciesław oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV
            |___12. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Upadły - Mechowo oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV
            |___11. Rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Sosnowice - Leśniczówka oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV
            |___10. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Golczewo - Sosnowice oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV
            |___9. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby" - KS 43/2012 w działkach nr 257/1, 283, 257/3, 259, 119, 284, 47, 282, 296 obręb Kłęby.
            |___8. Rekultywacja nieczynnego, zamkniętego składowiska odpadów komunalnych o pow. 1,80 ha, na działce o numerze 12/4 obrębu Kłęby, gmina Golczewo
            |___7. Budowa sieci gazowej, rozdzielczej, średniego ciśnienia - De 40PE100 na działkach o nr ewidencyjnym 147 i 545/4 obręb 2 Golczewo
            |___6. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo - nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.)
            |___5. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 12/13 obręb 3 Golczewo
            |___4. Dotyczy przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            |___3. Budowie stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Strzegowo, Wysoka Kamieńska na działkach położonych w obrębach: Strzegowo - nr 539/4, 37/4, 41/1, 45/5, 45/4, 17/1, 62, 60, 66, 22/3, 35, 19, 22/1, 36; Wysoka Kamieńska - nr 455, 313/1, 454, 539/8, 539/9
            |___2. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo ? nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.)
            |___1. Budowa do 12 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy całkowitej 36 MW na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 527/1, 527/2, 527/3, 527/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kozielice gmina Golczewo oraz na działkach oznaczonych nr 87/2, 87/3, 89/1, 89/2 oraz 91/2 położonych w obrębie geodezyjnym Śniatowo gmina Kamień Pomorski (c.d.-lp. 13 z 2012 r.)
      |___2012
            |___15. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo ? nr 87/4, 88
            |___14. Modernizacji układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 88, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97
            |___13. Budowa do 12 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy całkowitej 36 MW na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 527/1, 527/2, 527/3, 527/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kozielice gmina Golczewo oraz na działkach oznaczonych nr 87/2, 87/3, 89/1, 89/2 oraz 91/2 położonych w obrębie geodezyjnym Śniatowo gmina Kamień Pomorski
            |___12. Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 2 MW każda, na działkach ewidencyjnych nr 129, 154/1 i 158/1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 45/5, 129, 136/1, 154/1, 154/2, 155, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 169, 170, 184, 284, 312/2, 325 i 326 obrębu geodezyjnego Kłęby w gminie Golczewo.
            |___11. Budowa stacji tranformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo ul. Witosa, w działkach nr 500, 499/14, 499/24, 499/23, 501/8, 501/5, 501/4, 501/3, 501/2, 501/1, 501/14, 252/3 obręb 7 Golczewo oraz 129/4 obręb Sosnowice (c.d.-lp. 10 z 2011 r.)
            |___10. Budowa 3 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW na działkach 129, 136/1, 154/2, 154/2, 155, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 169, 170, 184, 312/2, 325 i 326 obręb Kłęby.(c.d.-lp. 11 z 2011 r.)
            |___9. Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo i Kłęby, w działkach nr 267, 281/1, 269, 266/1, 265/2, 19, 12/13, 12/12 obręb 3 Golczewo; nr 370/2, 632/5, 632/20, 632/15, 631/1, 631/3, 295/4, 293/4, 282/2, 292/2, 293/1, 670 obręb 5 Golczewo; nr 370/1, 402/50, 359, 388/1, 387, 402/54, 402/56, 360/1, 360/2, 402/59 obręb 6 Golczewo, nr 419, 418, 259/2, 252/3 obręb 7 Golczewo; nr 284, 47, 259, 257/3, 257/1, 119, 283 obręb Kłęby.
            |___8. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15 kV Wysoka Kamieńska - Golczewo. Budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 15 kV i linii światłowodowych oraz posadowienie nowych kontenerowych stacji transformatorowych 15/04 kV, na działkach nr: 203/3, 359/3, 622 obręb Wysoka Kamieńska; 13, 18, 23, 82, 88, 117, 151/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 189/1 i 189/2 obręb Baczysław; 16/1, 49, 70 i 77 obręb Kretlewo; 54/3, 97/3, 172/1, 177/3, 195/4, 213, 214/6 i 215 obręb Gadom; 7, 18, 21/8, 21/11, 22/13 i 25/1 obręb Kłęby; 12/12, 12/13 i 18 obręb 3 Golczewo
            |___7. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0027Z wraz z budową ciągu pieszego oraz renowacji i odbudowie rowów przydrożnych z przepustami na działce nr 333 obrębu Wysoka Kamieńska
            |___6. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach oznaczonych nr: 20/3, 20/4, 20/5 (wydzielonych z działki nr 20/1) i nr 32/1 (wydzielonej nr 32) położonych w obrębie geodezyjnym Kretlewo gmina Golczewo, na działkach nr 53/1 (wydzielonych z działki nr 53), nr 57/1 (wydzielonych z działki nr 57), nr 92/1 (wydzielonych z działki nr 92), 93/2 (wydzielonych z działki nr93) położonych w obrębie geodezyjnym Dargoszewo i na działce nr 136/1 (wydzielonych z działki nr136) w obrębie geodezyjnym Baczysław, na działkach nr 271/1, 271/4 w obrębie geodezyjnym Samlino i na działkach nr 135/1 i 126/3 w obrębie geodezyjnym Niemica
            |___5. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 527/2, 527/3, 527/4 obręb Kozielice (c.d.-lp. 8 z 2009 r.)
            |___4. Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo w działkach nr 30/2, 30/13, 30/7, 31, 20, 587/2, 19/4 i 18/2 obręb 1 Golczewo(c.d.-lp. 20 z 2011 r.)
            |___3. Program Oczyszczania Gminy Golczewo z Azbestu na lata 2011-2032
            |___2. Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Wysoka Kamieńska w działkach nr 549, 455, 439/13, 439/30, 622, 624, 359/3, 203/2, 349, 151/4, 152, 335, 352, 341, 333, 178/2, 157, 363/2, 623, 625, 348, 439/15, 439/4, 332/8, 132/1, 600, 442/11 obręb Wysoka Kamieńska oraz 49, 47, 24/1, 129, 24/2, 131 obręb Kozielice(c.d.-lp. 19 z 2011 r.)
            |___1. Budowa stacji pomiarowej gazu o przepustowości Q=1000 m3/h II stopnia na potrzeby zakładu produkcyjnego przy ul. Niepodległości w miejscowości Golczewo na działce nr 88/42 obręb 1 Golczewo.
      |___2011
            |___22. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 20/1, 32, 35/2 obręb Kretlewo, 54, 92, 93, 206/8, 203/14 obręb Niemica, 136 obręb Baczysław, 7 obręb Gadom, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4 obręb Samlino (c.d.-lp. 5 z 2010 r.)
            |___21. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku
            |___20. Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo w działkach nr 30/2, 30/13, 30/7, 31, 20, 587/2, 19/4 i 18/2 obręb 1 Golczewo
            |___19. Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Wysoka Kamieńska w działkach nr 549, 455, 439/13, 439/30, 622, 624, 359/3, 203/2, 349, 151/4, 152, 335, 352, 341, 333, 178/2, 157, 363/2, 623, 625, 348, 439/15, 439/4, 332/8, 132/1, 600, 442/11 obręb Wysoka Kamieńska oraz 49, 47, 24/1, 129, 24/2, 131 obręb Kozielice
            |___18. Budowa masztu do pomiaru kierunku i prędkości wiatru na działkach nr 57/1 i 57/2 obręb Dargoszewo
            |___17. Budowa kabla podziemnego o napięciu znamionowym 15kV wraz z linią światłowodową w miejscowościach Kłęby, Drzewica, Kłodzino, Sosnowice i Golczewo w działkach nr 170, 185, 184, 311, 312/2, 324 i 325 obręb Kłęby; nr 1 obręb Drzewca; nr 308 obręb Kłodzino; nr 259/5 obręb Sosnowice; nr 259/2, 418, 252/3 i 419 obręb 7 Golczewo
            |___16. Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Golczewo
            |___15. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 1 w Leśnictwie Dobropole, zlokalizowana na działkach nr 465, 484, 509/1 obrębu Wysoka Kamieńska
            |___14. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 2 w Leśnictwie Dobropole, zlokalizowana na działkach nr 429/2, 428/2, 427 i 441/1 obrębu Wysoka Kamieńska oraz 236,237, 238/1 obrębu Rekowo
            |___13. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 4 w Leśnictwie Stawno, zlokalizowana na działkach nr 474/3, 499 obrębu Kozielice oraz 502/1, 476/1, 475/3, 501/2 i 500/3 obrębu Wysoka Kamieńska
            |___12. Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej-droga nr 3 w Leśnictwie Stawno, zlokalizowana na działkach nr 456 obrębu Kozielice, 476/2, 502/2, 476/1, 475/3 obrębu Wysoka Kamieńska
            |___11. Budowa 3 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW na działkach 129, 136/1, 154/2, 154/2, 155, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 169, 170, 184, 312/2, 325 i 326 obręb Kłęby.
            |___10. Budowa stacji tranformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo ul. Witosa, w działkach nr 500, 499/14, 499/24, 499/23, 501/8, 501/5, 501/4, 501/3, 501/2, 501/1, 501/14, 252/3 obręb 7 Golczewo oraz 129/4 obręb Sosnowice
            |___9. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publiczego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
            |___8. Ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo obręb 4 ? działki nr 235/17, 235/18, 235/16, 235/14, 241/4, 133/19, 227, 133/12, 221/21, 221/19, 220/13, 220/14, 220/16, 701, 219,12, 700, 699/4, obręb 6 ? działki nr 269/4, 269/5, 270/15, 270/12, 268/22, 268/16, 268/3, 312, 467/10, 628/9, 628/19, 628/24, 628/20
            |___7. Budowa placu zabaw i boiska sportowego, w działce nr 216/21, obręb Niemica, jednostka ewidencyjna Gmina Golczewo
            |___6. Budowa kanalizacji sanitarnej PCV o śr. 200 mm i długości 335 m oraz śr. 160 mm i długości 23 m, w działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 61, 31, 30/7, 30/13 obręb 1 Golczewo
            |___5. Przełożenie części rurociągu melioracji szczegółowych na działkach o numerach ewidencji gruntu 42/3 i 259/1 obręb 4 Golczewo oraz przykrycie rowu melioracji szczegółowej rurociągiem na działkach o numerach ewidencji gruntu 41 i 203/1 obręb 4 Golczewo ? pomiędzy torowiskiem wąskotorowym a szerokotorowym
            |___4. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            |___3. Budowa kontenerowej kotłowni gazowej (o mocy 200 kW) na gaz płynny propan-butan, łącznie z instalacją przesyłu gazu i zbiornikami (o pojemności zbiorników 2 x 4 m3 = 8 m3) na gaz płynny, w działce nr 192/3, obręb Wysoka Kamieńska
            |___2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 17+801 w m Golczewo położonego na działkach: nr 266/1, 267 i 281 obrębu 3 Golczewo, nr 266 i 291/3 obrębu 5 Golczewo (c.d.-lp. 6 z 2009 r.)
            |___1. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie w działkach o nr ewidencyjnych gruntu 61, 31, 30/7, 30/13 i 35/4 obręb 1 Golczewo(c.d. - lp. 25 z 2010 r.)
      |___2010
            |___25. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie w działkach o nr ewidencyjnych gruntu 61, 31, 30/7, 30/13 i 35/4 obręb 1 Golczewo
            |___24. Obwieszczenie Burmistrza Golczewo z dnia 2 grudnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część obrębu Kłęby o Kłodzino oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            |___23. Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie (c.d.-lp. 10 z 2009 r.)
            |___22. Wydzielenie działek pod budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody wraz ze strefą ochrony sanitarnej i drogami dojazdowymi na działkach nr 1/1, 4/6, 3/16 obręb Ronica, gmina Golczewo
            |___21. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo
            |___20. Budowa masztu pomiarowego o wysokości 80 m n.p.t. w obrębie Kłęby
            |___19. Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody wraz ze strefą ochrony i drogami dojazdowymi w obrębie Kłęby
            |___15. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino
            |___14. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską i jego rozbudowę oraz budowę zbiornika bezodpływowego, na działce działce nr 320/3, obręb Golczewo
            |___13. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Stary Tartak o nawierzchni gruntowej wraz z remontem przepustu w miejscowości Golczewo, położonej na działce nr 412, obręb 6 Golczewo
            |___12. Produkcja paliwa ekologicznego w postaci brykietów i peletów z materiałów roślinnych zwłaszcza siana i słomy w istniejących budynkach gospodarczych o powierzchni 200 m2, zlokalizowanych na działce nr 142/1 obręb Unibórz
            |___11. "Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z przyległymi ciągami pieszymi wraz z odprowadzeniem podczyszczonych wód powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych oraz odprowadzenie tych wód do rowu melioracji szczegółowych (stanowiącego własność Gminy Golczewo), w ramach zagospodarowania terenu wokół wieży dawnego kompleksu zamkowego biskupów kamieńskich - działki nr 283/2, 285 i 670 (dr) obręb 5 Golczewo" - I Etap. "Budowa ciągów pieszych, budowa oświetlenia parkowego, utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej oraz elementy małej architektury w ramach zagospodarowania terenu wokół wieży dawnego kompleksu zamkowego biskupów kamieńskich - działki nr 283/2, 285 i 670 (dr) obręb 5 Golczewo" - II Etap
            |___10. Remont lokalu świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemica, znajdującego się w budynku nr 43, na działce nr 76 obręb Niemica, gmina Golczewo. Wykonanie przyłącza wodociągowego do lokalu świetlicy, wybudowanie zbiornika bezodpływowego na ścieki z instalacją odprowadzającą ścieki
            |___8. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 14+753 położonego na działkach nr 9/3, 18, 19 obręb Kłęby oraz nr 1/1 obręb Ronica (c.d.-lp. 5 z 2009 r.)
            |___7. "Rozbudowa i zmiana konstrukcji stropodachu, wykonanie elewacji i przeprowadzenie wewnętrznych prac remontowych na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarniczej w Golczewie"- I Etap. "Przeprowadzenie wewnętrznych prac remontowych na piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie"- II Etap, na działce nr 33, obręb 4 miasta Golczewo
            |___6. Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola wraz z przybudówką i budynkiem gospodarczym oraz budowa nowego przedszkola publicznego w miejscowości Golczewo przy ul. Szkolnej 9, działka nr 334 obręb Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną prowadzoną na działkach nr 334, 370/2 i 297
            |___5. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 20/1, 32, 35/2 obręb Kretlewo, 54, 92, 93, 206/8, 203/14 obręb Niemica, 136 obręb Baczysław, 7 obręb Gadom, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4 obręb Samlino (c.d.-lp. 9 z 2009 r.)
            |___4. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 527/2, 527/3, 527/4 obręb Kozielice (c.d.-lp. 8 z 2009 r.)
            |___3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 17+801 w m Golczewo położonego na działkach: nr 266/1, 267 i 281 obrębu 3 Golczewo, nr 266 i 291/3 obrębu 5 Golczewo (c.d.-lp. 6 z 2009 r.)
            |___2. Budowa aluminiowego masztu do pomiaru prędkości wiatru w działce nr 129 obręb Kłęby
            |___1. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 KAM0401A (c.d.-lp. 13 z 2009 r.)
      |___2009
            |___14. Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb 6, mająca na celu przeznaczenie terenów rolniczych na tereny zieleni, sportu i rekreacji
            |___13. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 KAM0401A
            |___12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obręb Kłodzino (dz. nr 318/4) - eksploatacja kruszywa
            |___11. Adaptacja biblioteki miejskiej w Golczewie na ośrodek kultury
            |___10. Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie
            |___9. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 20/1, 32, 35/2 obręb Kretlewo, 54, 92, 93, 206/8, 203/14 obręb Niemica, 136 obręb Baczysław, 7 obręb Gadom, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4 obręb Samlino
            |___8. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 527/2, 527/3, 527/4 obręb Kozielice
            |___7. Budowa ubojni drobiu wraz z kotłownią stacją energetyczną, oczyszczalnią ścieków, w obrębie 1 Golczewo na działkach nr 529/3, 529/4, 585, 531
            |___6. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 17+801 w m Golczewo położonego na działkach: nr 266/1, 267 i 281 obrębu 3 Golczewo, nr 266 i 291/3 obrębu 5 Golczewo
            |___5. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 14+753 położonego na działkach: nr 9/3, 18 i 19 obrębu Kłęby, nr 1/1 obrębu Ronica
            |___4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027 Z - ul. Kozielickiej wraz z przyległymi skrzyżowaniami w m. Wysoka Kamieńska
            |___3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wysokiej Kamieńskiej (ul. Leśna i Grzybowa)
            |___2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Golczewie (ul. Stary Tartak)
            |___1. Remont drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Golczewo - skrzyżowanie z drogą krajową nr 3
      |___2008
      |___2007
|___*Sprawozdania z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Golczewie
      |___Kadenacja 2014-2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
      |___Kadenacja 2010-2014
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
      |___Kadencja 2006-2010
            |___2010
            |___2009
            |___2008
            |___2007
            |___2006
      |___Kadencja 2002-2006
            |___2006
            |___2005
            |___2004
|___*Informacje - stan realizacji zadań oświatowych
|___*Organizacje pozarządowe, pożytek publiczny - programy, konkursy, oferty, sprawozdania
      |___2018
            |___Burmistrz Golczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Golczewo w 2019 r.
            |___Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA- Zapewnienie podstawowych usług komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Gadom wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców
            |___ Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2019 roku".
      |___2017
            |___ Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Golczewo w 2018 r.
            |___Owarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
            |___Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku".
            |___Oferty w formie małego grantu
      |___2016
            |___Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Golczewo w 2017 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2017 roku"
            |___Oferty w formie małego grantu
            |___Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Golczewo w 2016 r.
            |___Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
      |___2015
            |___Konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2016 roku".
            |___Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
            |___Konkurs ofert na wspierania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Golczewo.
            |___Konkurs na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
      |___2014
            |___Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
      |___2013
            |___Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2014 roku
            |___Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu
            |___Oferta "Ochrona i promocja zdrowia poprzez upowszechnianie produktów lokalnych - wyroby pszczelarskie "Miody Golczewskie", którą to przedłożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej
            |___Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w różnych wypadkach
            |___ Konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
      |___2012
            |___Konkurs na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2013 roku
            |___Konkurs na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu
            |___Konsultacje
                  |___Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
            |___Konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
      |___2011
            |___Konkurs na powierzenie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie "Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w 2012 roku"
            |___Konkursu na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu
            |___Oferta "Zakup niezbędnego wyposażenia Sali integracyjnej w celu polepszenia warunków pracy z dziećmi i młodzieżą w PSOUU"
            |___Program współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
            |___Konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Golczewo w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach 2011 (w okresie sierpień - grudzień) ÷ 2012
            |___Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
      |___2010
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu
            |___Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz w Ostromicach w 2011 roku
            |___Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.
            |___Konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz Ostromicach w 2011 roku"
            |___Losowanie do Gminnej Rady
            |___ Oferta Klubu Sportowego "ZRYW" Kretlewo - realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie wspólzawodnictwa sportowego drużyn seniorów, a także branie udziału w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym w okresie od 15.09.2010 r. do 14.12.2010 r."
            |___Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego "Rewitalizacja ciągu ulicy Zwycięstwa w Golczewie"
            |___Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz w Ostromicach w 2010 roku"
            |___OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Golczewo
      |___2009
|___*Konsultacje społeczne
      |___Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Golczewo
      |___Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy na rok 2019
      |___Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo
      |___Zmiana nawy urzędowej ulicy 9 Maja w Golczewie
      |___Konsultacje w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gadom
      |___Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golczewo na lata 2014-2020
|___*Finanse Gminy Golczewo - informacje
      |___Informacje - 2018 rok
      |___Informacje - 2017 rok
      |___Informacje - 2016 rok
      |___Informacje - 2015 rok
      |___Informacje - 2014 rok
      |___Informacje - 2013 rok
      |___Informacje - 2012 rok
      |___Informacje - 2011 rok
      |___Informacje - 2010 rok
      |___Informacje - 2009 rok
            |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2009 r.
      |___Informacje - 2008 rok
      |___Informacje - 2007 rok
      |___Informacje - 2006 rok
Prawo lokalne
|___*Statut Gminy Golczewo i jego zmiany
|___*Projekty uchwał Rady Miejskiej w Golczewie
      |___Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
|___*Uchwały Rady Miejskiej-do nr XXXVIII/235/2014, kolejne w menu => Baza aktów własnych Gminy Golczewo
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
      |___2002
|___*Akty prawa miejscowego (do nr XXXVII/226/2013, kolejne w menu => Baza aktów własnych Gminy Golczewo
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
|___Strategie i plany wieloletnie
      |___Program Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023
      |___Program Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2007-2016
      |___Program Oczyszczania Gminy Golczewo z Azbestu na lata 2007-2032
      |___Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Golczewo na lata 2007-2020
|___Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
|___Oświata
      |___2019
      |___2018
      |___2016
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
|___*Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
      |___Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo
            |___część obrębu Kłęby, Kłodzino - przystąpienie do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            |___Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino - lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
            |___Kłodzino - teren eksploatacji kruszywa (w dz. nr 318/4)
      |___Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo
            |___Zmiana Studium - w obrębie Kłęby lokalizacja elektrowni wiatrowych
            |___Zmiana Studium - obręb Golczewo 6 - tereny zieleni parkowej, sportu i rekreacji (ul. Szkolna, ul. Ogrodowa)
            |___Zmiana Studium - w obrębie Samlino i Upadły lokalizacja elektrowni wiatrowych
            |___Zmiana Studium - w obrębie Baczysław kopalnia kruszywa
            |___Zmiana Studium - w obrębie Gadom, Kłęby i Ronica - tereny pod elektrownie wiatrowe z infrastrukturą towarzyszącą
            |___Zmiana Studium - w obrębie Wysoka Kamieńska - tereny przy zbiorniku retencyjnym (dz. 278/2 - 278/49)
            |___Zmiana Studium - w obrębie Kłęby, Drzewica i Kłodzino - złoża wapieni
            |___Zmiana Studium - obręb Golczewo 2 i Sosnowice - tereny pod budowę elektrowni wiatrowych
            |___Zmiana Studium - część obrębów Drzewica, Kłodzino, Kłęby, Ronica - tereny przemysłu cementowego
            |___4. Zmiana Studium - w obrębie Golczewo 7 - tereny pod przemysł, tereny składowo-magazynowe i inną działalność gospodarczą wraz z z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz komunikacją drogową
            |___3. zmiana Studium - w obrębie Kłodzino - tereny pod eksploatację kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną oraz komunikacją drogową
            |___2. zmiana Studium - w obrębie Baczysław - złoża kruszywa naturalnego
            |___1. zmiana Studium - utrata mocy uchwały w sprawie utworzenia Golczewskiego Parku Krajobrazowego
            |___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo
|___Podatki
      |___Wzory deklaracji podatkowych - obowiązujące od 01.01.2016
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2003
      |___2001
      |___Wzory deklaracji podatkowych - obowiązujące od 01.01.2014
      |___Wzory deklaracji podatkowych
|___Budżet
      |___w 2019 r.
      |___w 2018 r.
      |___w 2017 r.
      |___w 2016 r.
            |___Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2016-2022
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2016 r.
      |___w 2015 r.
            |___Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2015-2022
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2015 r.
      |___w 2014 r.
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2014 r.
      |___w 2013 r.
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2013 r.
      |___w 2012 r.
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2012 r.
      |___w 2011 r.
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2011 r.
      |___w 2010 r.
            |___Uchwała nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2010
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2010 r.
      |___w 2009 r.
            |___Budżet Gminy Golczewo na 2009 r.
            |___Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.
      |___w 2008 r.
      |___w 2007 r.
      |___w 2006 r.
      |___w 2005 r.
      |___w 2004 r.
      |___w 2003 r.
      |___w 2002 r.
      |___w 2001 r.
      |___w 2000 r.
      |___w 1999 r.
      |___w 1998 r.
      |___w 1997 r.
      |___w 1996 r.
      |___w 1995 r.
      |___w 1994 r.
      |___w 1993 r.
      |___w 1992 r.
      |___w 1991 r.
      |___w 1990 r.
|___Ochrona środowiska
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
Rejestry i ewidencje
|___*Rejestr instytucji kultury
|___*Opieka nad dziećmi do lat 3
      |___Rejestr żłobków działających na terenie gminy Golczewo
|___*Ewidencja placówek wsparcia dziennego
|___Rejestr działalności regulowanej
|___*Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
|___*Ewidencja wychowania przedszkolnego prowadzonego w niepublicznych formach
|___*Ewidencja ludności (meldunek stały w latach 2003-2016)
|___*Petycje
      |___2018
            |___Organizacja zajęć klas "0" w Przedszkolu Publicznym im. Źródełko" w Golczewie w roku szkolnym 2018/2019
Inne informacje
|___Inne obwieszczenia i informacje
      |___2019
      |___2018
            |___Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II i odc. ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących drogę wojewódzką nr 106 ze skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 106 i 108
      |___2015
            |___Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106
            |___Budowa drogi Gminy Golczewo w m. Kłęby
            |___Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV i n.n. 0,4 kV - w dz. nr 439/30 obręb Wysoka Kamieńska
            |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN - 15 kV wraz z zabezpieczeniem technicznym - w dz. nr 254/142 obręb 2 Golczewo
            |___Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001271_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej - w dz. nr 439/30 obręb Wysoka Kamieńska
      |___2013
      |___2010
|___Kontrole
      |___2012
|___Programy księgowe
|___Statystyki i analizy
|___Generator opłat
|___Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
      |___2016
Jednostki pomocnicze
|___*Sołectwa
      |___2015-2019
      |___2011-2015
            |___Protokoły z Zebrań Wiejskich i Zarządu Osiedla Golczewo
                  |___Sołectwo Baczysław
                        |___2011
                  |___Sołectwo Drzewica
                  |___Sołectwo Kozielice
                  |___Sołectwo Kłęby
                  |___Sołectwo Kretlewo
                  |___Sołectwo Mechowo
                  |___Sołectwo Niemica
                  |___Sołectwo Samlino
                  |___Sołectwo Unibórz
                  |___Sołectwo Upadły
                  |___Sołectwo Wołowiec
                  |___Sołectwo Wysoka Kamieńska
                  |___Osiedle Golczewo
            |___Uchwały Sołectw i Zarządu Osiedla Golczewo
                  |___Sołectwo Baczysław
                        |___2011
                  |___Sołectwo Drzewica
                  |___Sołectwo Kozielice
                  |___Sołectwo Kłęby
                  |___Sołectwo Kretlewo
                  |___Sołectwo Mechowo
                  |___Sołectwo Niemica
                  |___Sołectwo Samlino
                  |___Sołectwo Unibórz
                  |___Sołectwo Upadły
                  |___Sołectwo Wołowiec
                  |___Sołectwo Wysoka Kamieńska
                  |___Osiedle Golczewo
|___
|___
|___
|___