herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 1 0
Budownictwo 2 11
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 0 0
Ewidencja Ludności 1 0
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 7 6
Gospodarka zasobem gminy 1 4
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 4 3
Księgowość (MS) 2 14
Księgowość Budżetowa (WP) 13 16
Księgowość opłat za odpady komunalne 23 195
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 7 19
Ochrona Środowiska 18 22
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 4 4
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 13 18
Podatki i Opłaty - księgowość 9 10
Podatki i Opłaty - wymiar 32 86
Promocja 2 1
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 1 1
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 8 8
Zamówienia Publiczne i Fundusze_Z_Urbański 0 0
Zarządzanie Kryzysowe 0 3
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak