herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 0 5
Budownictwo 1 16
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 7 35
Ewidencja Ludności 2 3
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 3 18
Gospodarka zasobem gminy 2 12
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 3 0
Księgowość (MS) 6 3
Księgowość Budżetowa (WP) 5 5
Księgowość opłat za odpady komunalne 13 15
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 5 5
Ochrona Środowiska 5 11
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 5 7
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 12 20
Podatki i Opłaty - księgowość 6 9
Podatki i Opłaty - wymiar 20 22
Promocja 0 0
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 2
Skarbnik Gminy 1 3
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 7
Zamówienia Publiczne i Fundusze 5 13
Zarządzanie Kryzysowe 2 2
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 7 16
Budownictwo 11 14
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 1 1
Ewidencja Ludności 18 44
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 16 24
Gospodarka zasobem gminy 14 22
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 12 21
Księgowość (MS) 5 2
Księgowość Budżetowa (WP) 27 49
Księgowość opłat za odpady komunalne 64 108
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 8 7
Ochrona Środowiska 24 29
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 7 9
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 20 20
Podatki i Opłaty - księgowość 80 82
Podatki i Opłaty - wymiar 51 90
Promocja 22 26
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 6 11
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 30 39
Zamówienia Publiczne i Fundusze 7 1
Zarządzanie Kryzysowe 2 5
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 2 4
Budownictwo 8 16
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 0 0
Ewidencja Ludności 7 12
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 14 114
Gospodarka zasobem gminy 13 12
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 16 27
Księgowość (MS) 3 6
Księgowość Budżetowa (WP) 21 11
Księgowość opłat za odpady komunalne 92 20
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 7 5
Ochrona Środowiska 14 13
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 4 4
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 24 21
Podatki i Opłaty - księgowość 10 15
Podatki i Opłaty - wymiar 125 141
Promocja 5 6
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 1 0
Skarbnik Gminy 4 5
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 10 14
Zamówienia Publiczne i Fundusze 4 10
Zarządzanie Kryzysowe 3 6
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak