herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 4 8
Budownictwo 10 15
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 9 47
Ewidencja Ludności 5 15
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 10 13
Gospodarka zasobem gminy 2 7
Kadry 1 2
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 23 61
Księgowość (MS) 1 2
Księgowość Budżetowa (WP) 7 8
Księgowość opłat za odpady komunalne 41 118
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 43 3
Ochrona Środowiska 3 17
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 1 1
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 9 18
Podatki i Opłaty - księgowość 19 24
Podatki i Opłaty - wymiar 34 112
Promocja 8 9
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 1 0
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Zamówienia Publiczne i Fundusze 4 2
Zarządzanie Kryzysowe 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 9 21
Budownictwo 10 25
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 5 55
Ewidencja Ludności 10 5
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 10 19
Gospodarka zasobem gminy 17 14
Kadry 7 9
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 16 0
Księgowość (MS) 4 8
Księgowość Budżetowa (WP) 18 22
Księgowość opłat za odpady komunalne 75 94
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 11 19
Ochrona Środowiska 29 32
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 7 8
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 23 20
Podatki i Opłaty - księgowość 101 102
Podatki i Opłaty - wymiar 421 365
Promocja 6 11
Sekretariat 0 1
Sekretarz Gminy 0 2
Skarbnik Gminy 1 5
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 8
Zamówienia Publiczne i Fundusze 4 6
Zarządzanie Kryzysowe 4 3
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 2 3
Budownictwo 8 4
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 0 1
Ewidencja Ludności 25 26
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 18 21
Gospodarka zasobem gminy 10 17
Kadry 11 6
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 14 0
Księgowość (MS) 7 0
Księgowość Budżetowa (WP) 20 20
Księgowość opłat za odpady komunalne 6 5
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 13 7
Ochrona Środowiska 18 22
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 4 5
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 15 24
Podatki i Opłaty - księgowość 50 48
Podatki i Opłaty - wymiar 122 129
Promocja 12 15
Sekretariat 0 1
Sekretarz Gminy 2 0
Skarbnik Gminy 4 21
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 4 4
Zamówienia Publiczne i Fundusze 5 8
Zarządzanie Kryzysowe 6 8
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak