herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 2 8
Budownictwo 8 12
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 3 28
Ewidencja Ludności 3 0
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 33 14
Gospodarka zasobem gminy 8 9
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 11 1
Księgowość (MS) 2 2
Księgowość Budżetowa (WP) 11 12
Księgowość opłat za odpady komunalne 21 38
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 8 9
Ochrona Środowiska 6 5
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 3 2
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 16 19
Podatki i Opłaty - księgowość 13 13
Podatki i Opłaty - wymiar 31 50
Promocja 5 9
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 1 1
Skarbnik Gminy 0 5
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 7
Zamówienia Publiczne i Fundusze 0 0
Zarządzanie Kryzysowe 6 9
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 8 14
Budownictwo 8 9
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 4 0
Ewidencja Ludności 4 11
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 17 17
Gospodarka zasobem gminy 17 13
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 3 3
Księgowość (MS) 0 0
Księgowość Budżetowa (WP) 18 18
Księgowość opłat za odpady komunalne 138 158
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 0 0
Ochrona Środowiska 11 12
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 1 5
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 14 20
Podatki i Opłaty - księgowość 27 36
Podatki i Opłaty - wymiar 50 43
Promocja 6 9
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 1 1
Skarbnik Gminy 0 0
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 9 15
Zamówienia Publiczne i Fundusze 8 9
Zarządzanie Kryzysowe 7 8
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 5 7
Budownictwo 21 24
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 12 28
Ewidencja Ludności 12 9
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 28 39
Gospodarka zasobem gminy 12 12
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 2 47
Księgowość (MS) 2 2
Księgowość Budżetowa (WP) 23 32
Księgowość opłat za odpady komunalne 44 69
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 9 8
Ochrona Środowiska 5 8
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 5 4
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 21 19
Podatki i Opłaty - księgowość 51 45
Podatki i Opłaty - wymiar 48 64
Promocja 8 6
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 2 3
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 16 12
Zamówienia Publiczne i Fundusze 3 0
Zarządzanie Kryzysowe 4 7
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak