herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 9 18
Budownictwo 4 9
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 5 47
Ewidencja Ludności 6 10
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 27 13
Gospodarka zasobem gminy 9 14
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 3 0
Księgowość (MS) 3 0
Księgowość Budżetowa (WP) 11 11
Księgowość opłat za odpady komunalne 119 58
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 10 12
Ochrona Środowiska 16 20
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 3 3
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 23 25
Podatki i Opłaty - księgowość 27 31
Podatki i Opłaty - wymiar 48 50
Promocja 4 7
Sekretariat 0 1
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 3 13
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 11 14
Zamówienia Publiczne i Fundusze_Z_Urbański 2 0
Zarządzanie Kryzysowe 8 5
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 2 0
Budownictwo 9 17
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 3 4
Ewidencja Ludności 11 16
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 12 20
Gospodarka zasobem gminy 21 35
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 7 9
Księgowość (MS) 6 3
Księgowość Budżetowa (WP) 19 35
Księgowość opłat za odpady komunalne 78 80
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 14 11
Ochrona Środowiska 13 17
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 2 5
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 29 30
Podatki i Opłaty - księgowość 90 93
Podatki i Opłaty - wymiar 80 83
Promocja 20 9
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 3 12
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 16 19
Zamówienia Publiczne i Fundusze_Z_Urbański 6 0
Zarządzanie Kryzysowe 5 5
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 1 0
Budownictwo 8 23
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 0 0
Ewidencja Ludności 12 13
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 8 19
Gospodarka zasobem gminy 16 15
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 4 3
Księgowość (MS) 3 15
Księgowość Budżetowa (WP) 27 18
Księgowość opłat za odpady komunalne 37 209
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 7 19
Ochrona Środowiska 29 32
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 8 9
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 20 26
Podatki i Opłaty - księgowość 15 15
Podatki i Opłaty - wymiar 73 134
Promocja 7 6
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 1
Skarbnik Gminy 8 13
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 19 21
Zamówienia Publiczne i Fundusze_Z_Urbański 0 0
Zarządzanie Kryzysowe 0 5
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak