herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 4 7
Budownictwo 14 17
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 9 25
Ewidencja Ludności 5 3
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 24 31
Gospodarka zasobem gminy 12 12
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 2 47
Księgowość (MS) 2 2
Księgowość Budżetowa (WP) 21 30
Księgowość opłat za odpady komunalne 31 63
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 8 7
Ochrona Środowiska 5 7
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 5 4
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 20 18
Podatki i Opłaty - księgowość 42 44
Podatki i Opłaty - wymiar 38 52
Promocja 8 6
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 2 3
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 7 9
Zamówienia Publiczne i Fundusze 2 0
Zarządzanie Kryzysowe 4 6
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 4 5
Budownictwo 15 16
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 10 52
Ewidencja Ludności 7 10
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 21 7
Gospodarka zasobem gminy 10 19
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 17 0
Księgowość (MS) 2 0
Księgowość Budżetowa (WP) 4 3
Księgowość opłat za odpady komunalne 23 65
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 9 14
Ochrona Środowiska 13 19
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 3 3
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 15 19
Podatki i Opłaty - księgowość 20 21
Podatki i Opłaty - wymiar 55 62
Promocja 11 14
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 1 4
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 22 31
Zamówienia Publiczne i Fundusze 5 3
Zarządzanie Kryzysowe 8 12
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 12 18
Budownictwo 5 9
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 3 4
Ewidencja Ludności 18 19
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 5 30
Gospodarka zasobem gminy 17 8
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 9 0
Księgowość (MS) 1 5
Księgowość Budżetowa (WP) 10 14
Księgowość opłat za odpady komunalne 89 58
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 3 3
Ochrona Środowiska 25 29
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 4 5
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 32 36
Podatki i Opłaty - księgowość 112 128
Podatki i Opłaty - wymiar 316 497
Promocja 11 12
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 3 7
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 16 15
Zamówienia Publiczne i Fundusze 0 0
Zarządzanie Kryzysowe 2 2
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak