herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 0 1
Budownictwo 3 6
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 6 17
Ewidencja Ludności 0 0
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 15 34
Gospodarka zasobem gminy 0 0
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 16 0
Księgowość (MS) 2 0
Księgowość Budżetowa (WP) 1 16
Księgowość opłat za odpady komunalne 3 27
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 4 3
Ochrona Środowiska 3 4
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 2 3
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 8 8
Podatki i Opłaty - księgowość 11 12
Podatki i Opłaty - wymiar 32 47
Promocja 0 0
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 1 2
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 5 6
Zamówienia Publiczne i Fundusze 1 0
Zarządzanie Kryzysowe 2 1
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 5 10
Budownictwo 13 20
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 12 22
Ewidencja Ludności 5 15
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 60 25
Gospodarka zasobem gminy 9 27
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 9 33
Księgowość (MS) 3 2
Księgowość Budżetowa (WP) 28 25
Księgowość opłat za odpady komunalne 59 41
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 7 15
Ochrona Środowiska 10 17
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 2 3
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 21 23
Podatki i Opłaty - księgowość 53 57
Podatki i Opłaty - wymiar 78 92
Promocja 8 8
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 5 5
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 17 26
Zamówienia Publiczne i Fundusze 1 3
Zarządzanie Kryzysowe 5 6
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 3 8
Budownictwo 11 15
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 4 31
Ewidencja Ludności 6 10
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 64 18
Gospodarka zasobem gminy 18 23
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 25 1
Księgowość (MS) 3 3
Księgowość Budżetowa (WP) 15 12
Księgowość opłat za odpady komunalne 40 58
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 12 19
Ochrona Środowiska 18 17
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 3 2
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 39 45
Podatki i Opłaty - księgowość 182 184
Podatki i Opłaty - wymiar 100 91
Promocja 17 21
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 1 1
Skarbnik Gminy 0 5
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 8 26
Zamówienia Publiczne i Fundusze 2 0
Zarządzanie Kryzysowe 9 10
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak