herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 8 14
Budownictwo 2 6
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 3 4
Ewidencja Ludności 14 14
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 4 30
Gospodarka zasobem gminy 13 6
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 6 0
Księgowość (MS) 1 5
Księgowość Budżetowa (WP) 9 12
Księgowość opłat za odpady komunalne 43 50
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 3 2
Ochrona Środowiska 19 21
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 2 4
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 26 30
Podatki i Opłaty - księgowość 108 119
Podatki i Opłaty - wymiar 241 415
Promocja 6 6
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 3 6
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 6 10
Zamówienia Publiczne i Fundusze 0 0
Zarządzanie Kryzysowe 2 2
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 4 5
Budownictwo 13 13
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 35 46
Ewidencja Ludności 18 18
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 48 27
Gospodarka zasobem gminy 14 13
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 5 0
Księgowość (MS) 3 3
Księgowość Budżetowa (WP) 28 36
Księgowość opłat za odpady komunalne 272 162
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 10 11
Ochrona Środowiska 23 25
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 4 7
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 30 32
Podatki i Opłaty - księgowość 50 46
Podatki i Opłaty - wymiar 114 141
Promocja 17 19
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 9 15
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 31 26
Zamówienia Publiczne i Fundusze 10 23
Zarządzanie Kryzysowe 7 9
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak