herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. 2014-01-05 20:15
Zarządzenie nr 67/08 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:23
Zarządzenie nr 66/08 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:21
Uchwała nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 19:20
Uchwała nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-12 20:27
Uchwała nr XVIII/163/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2014-01-05 19:06
Zarządzenie nr 64/08 Burmistrza Golczewa z 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:03
Zarządzenie nr 63/08 Burmistrza Golczewa z 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 19:02
Uchwała nr XVII/160/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 19:00
Zarządzenie nr 58/08 Burmistrza Golczewa z 21 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:57
Zarządzenie nr 57/08 Burmistrza Golczewa z 31 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:55
Zarządzenie nr 54/08 Burmistrza Golczewa z 2 października 2008 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Golczewa w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 2014-01-05 18:54
Zarządzenie nr 53/08 Burmistrza Golczewa z 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:44
Zarządzenie nr 52/08 Burmistrza Golczewa z 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:43
Uchwała nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2008 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 18:41
Uchwała nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzialania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-01-05 18:36
Uchwała nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do ktorych nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organow do tego uprawnionych 2014-01-05 18:33
Zarządzenie nr 50/08 Burmistrza Golczewa z 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia procedur związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem i zasad wykonywania kontroli finansowej 2014-01-05 18:31
Zarządzenie nr 45/08 Burmistrza Golczewa z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:30
Zarządzenie nr 43/08 Burmistrza Golczewa z 27 sierpnia 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-05 18:28
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2008 r. 2014-01-24 17:31
Zarządzenie nr 42/08 Burmistrza Golczewa z 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:19
Zarządzenie nr 35/08 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:17
Zarządzenie nr 34/08 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:15
Uchwała nr XIV/135/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 18:12
Uchwała nr XIV/134/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowgo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, gminnych instytucji kultury oraz gminnych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw za pierwsze półrocze 2008 r. i w latach następnych 2014-01-05 18:11
Zarządzenie nr 30/08 Burmistrza Golczewa z 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:09
Zarządzenie nr 29/08 Burmistrza Golczewa z 30 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:07
Zarządzenie nr 28/08 Burmistrza Golczewa z 12 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 18:08
Uchwała nr XIII/122/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 18:41
Uchwała nr XIII/121/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2008 r. i lata następne 2014-01-12 19:26
Zarządzenie nr 23/08 Burmistrza Golczewa z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:56
Zarządzenie nr 22/08 Burmistrza Golczewa z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:53
Zarządzenie nr 16/08 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:50
Zarządzenie nr 15/08 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:48
Zarządzenie nr 14/08 Burmistrza Golczewa z 21 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:46
Zarządzenie nr 11/08 Burmistrza Golczewa z 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 17:43
Zarządzenie nr 10/08 Burmistrza Golczewa z 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2008 r. 2014-01-05 16:26
Uchwała nr XI/108/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-05 16:23
Nr X/89/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Golczewo na rok 2008 2014-01-03 10:51
Uchwała Nr CLXXXVII/500/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-03 09:20
Uchwała Nr CLXXXVII/499/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 10 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-03 09:22
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2008 r. 2014-01-03 09:22