Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIV/290/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2009 r. 2014-01-14 18:41
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. 2015-10-06 21:48
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 18:27
Zarządzenie nr 82/09 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 18:26
Uchwała nr XXIX/266/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-14 18:22
Uchwała nr XXVIII/260/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-14 18:18
Zarządzenie nr 77/09 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 18:13
Zarządzenie nr 76/09 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 18:10
Uchwała nr XXVII/255/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-14 17:58
Uchwała nr XXVII/244/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa przedszkola w Golczewie" 2014-01-14 17:54
Zarządzenie nr 65/09 Burmistrza Golczewa z 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:52
Zarządzenie nr 64/09 Burmistrza Golczeawa z 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:46
Zarządzenie nr 62/09 Burmistrza Golczewa z 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:50
Zarządzenie nr 61/09 Burmistrza Golczewa z 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:42
Uchwała nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-14 17:40
Uchwała nr XXV/240/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-14 17:32
Uchwała nr XXV/239/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielopole Skrzyńskie na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej 2014-01-14 17:28
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2009 r. 2014-01-24 17:32
Zarządzenie nr 55/09 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:24
Zarządzenie nr 54/09 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:12
Zarządzenie nr 51/09 Burmistrza Golczewa z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w golczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Golczewo 2014-01-14 17:10
Zarządzenie nr 50/09 Burmistrza Golczewa z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-14 17:08
Zarządzenie nr 49/09 Burmistrza Golczewa z 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:07
Zarządzenie nr 46/09 Burmistrza Golczewa z 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:05
Zarządzenie nr 38/09 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:02
Zarządzenie nr 37/09 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-14 17:01
Uchwała nr XXIV/223/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-14 16:58
Uchwała nr XXIV/221/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 r. 2014-01-13 18:49
Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Golczewa z 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 18:42
Zarządzenie nr 34/09 Burmistrza Golczewa z 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 18:40
Zarządzenie nr 33/09 Burmistrza Golczewa z 27 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 18:38
Zarządzenie nr 32/09 Burmistrza Golczewa z 27 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2014-01-13 18:35
Uchwała nr XXIII/209/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-13 18:27
Uchwała nr XXIII/208/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim 2014-01-13 18:28
Uchwała nr XXIII/207/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 maja 2009 r. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowj Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim 2014-01-13 18:28
Zarządzenie nr 25/09 Burmistrza Golczewa z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 18:09
Zarządzenie nr 24/09 Burmistrza Golczewa z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 18:08
Uchwała nr XXII/205/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim 2014-01-13 18:06
Uchwała nr XXII/199/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Golczewa do zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Gadom oraz ustalenia maksymalnej kwoty zobowiązania Gminy Golczewo w kosztach tego przedsięwzięcia 2014-01-13 18:04
Uchwała nr XXII/198/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-13 18:00
Zarządzenie nr 17/09 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 17:56
Zarządzenie nr 16/09 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 17:54
Uchwała nr XXI/196/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-13 17:52
Uchwała nr XXI/186/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2014-01-13 17:49
Zarządzenie nr 13/09 Burmistrza Golczewa z 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 17:40
Zarządzenie nr 12/09 Burmistrza Golczewa z 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2009 r. 2014-01-13 17:41
Uchwała nr X/89/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Golczewo na rok 2009 2014-01-05 19:32
Nr XXIX/266/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2010-01-08 13:24
Nr XXVIII/260/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2010-01-08 13:22
Nr XXVII/255/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-11-13 15:07
Nr XXVI/241/09 z 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-11-13 15:05
Uchwała nr XX/184/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budzetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2014-01-13 17:41
Budżet Gminy Golczewo na 2009 r. - KATALOG -
Uchwała nr CXLI/380/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 1 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2009 r. 2008-12-12 16:27
Uchwała nr CXLI/382/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 1 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wskazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2009 r. 2008-12-12 16:23
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2009 r. - KATALOG -