herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zmiana Studium - w obrębie Kłęby lokalizacja elektrowni wiatrowych - KATALOG -
Zmiana Studium - obręb Golczewo 6 - tereny zieleni parkowej, sportu i rekreacji (ul. Szkolna, ul. Ogrodowa) - KATALOG -
Zmiana Studium - w obrębie Samlino i Upadły lokalizacja elektrowni wiatrowych - KATALOG -
Zmiana Studium - w obrębie Baczysław kopalnia kruszywa - KATALOG -
Zmiana Studium - w obrębie Gadom, Kłęby i Ronica - tereny pod elektrownie wiatrowe z infrastrukturą towarzyszącą - KATALOG -
Zmiana Studium - w obrębie Wysoka Kamieńska - tereny przy zbiorniku retencyjnym (dz. 278/2 - 278/49) - KATALOG -
Zmiana Studium - w obrębie Kłęby, Drzewica i Kłodzino - złoża wapieni - KATALOG -
Zmiana Studium - obręb Golczewo 2 i Sosnowice - tereny pod budowę elektrowni wiatrowych - KATALOG -
Zmiana Studium - część obrębów Drzewica, Kłodzino, Kłęby, Ronica - tereny przemysłu cementowego - KATALOG -
4. Zmiana Studium - w obrębie Golczewo 7 - tereny pod przemysł, tereny składowo-magazynowe i inną działalność gospodarczą wraz z z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz komunikacją drogową - KATALOG -
3. zmiana Studium - w obrębie Kłodzino - tereny pod eksploatację kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną oraz komunikacją drogową - KATALOG -
2. zmiana Studium - w obrębie Baczysław - złoża kruszywa naturalnego - KATALOG -
1. zmiana Studium - utrata mocy uchwały w sprawie utworzenia Golczewskiego Parku Krajobrazowego - KATALOG -
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo - KATALOG -