Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr XXIX/267/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2010-2013 2010-01-08 13:12
dokument Nr XXIX/266/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2010-01-08 13:06
dokument Nr XXIX/265/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2010 r. 2010-01-08 12:53
dokument Nr XXIX/264/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. 2010-01-08 12:51
dokument Nr XXVIII/263/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-01-08 12:49
dokument Nr XXVIII/262/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie zgody na utworzenie przez Gminę Golczewo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2010-01-08 12:48
dokument Nr XXVIII/261/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2010-01-08 12:47
dokument Nr XXVIII/260/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2010-01-08 12:00
dokument Nr XXVIII/259/09 z 17 grudnia 2009 r. w uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2010. 2010-01-08 16:07
dokument Nr XXVII/258/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-11-13 15:32
dokument Nr XXVII/257/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2009-11-13 15:32
dokument Nr XXVII/256/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2009-11-13 14:38
dokument Nr XXVII/255/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-11-13 14:37
dokument Nr XXVII/254/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2009-11-13 14:35
dokument Nr XXVII/253/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie 2009-11-13 14:33
dokument Nr XXVII/252/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości lokalowych, części składowych lokali oraz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Golczewo 2009-11-13 14:32
dokument Nr XXVII/251/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz zwolnienia z obowiązku przetargowego zbycia tej nieruchomości 2009-11-13 15:33
dokument Nr XXVII/250/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2009-11-13 14:28
dokument Nr XXVII/249/09 z 5 listopada 2009 r. zmianiająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie 2009-11-13 14:28
dokument Nr XXVII/248/09 z 5 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach) prowadzonych przez Gminę Golczewo 2009-11-13 14:26
dokument Nr XXVII/247/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwziecia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2009-11-13 12:50
dokument Nr XXVII/246/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodzino na lata 2007-2013 2009-11-13 12:41
dokument Nr XXVIII/245/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2009-11-13 12:11
dokument Nr XXVII/244/09 z 5 listopada 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa przedszkola w Golczewie" 2009-11-13 12:05
dokument Nr XXVI/243/09 z 30 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-10-09 11:56
dokument Nr XXVI/242/09 z 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Golczewo zadań Powiatu Kamieńskiego polegajacych na przebudowie odcinków dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych 2009-10-09 11:54
dokument Nr XXVI/241/09 z 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-10-09 11:52
dokument Nr XXV/240/09 z 10 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-10-09 11:39
dokument Nr XXV/239/09 z 10 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielopole Skrzyńskie na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej 2009-10-09 11:37
dokument Nr XXV/238/09 z 10 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Obchodów 20. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Miejscowości Golczewo 2009-10-09 11:36
dokument Nr XXV/237/09 z 10 września 2009 r. zmianiająca uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie 2009-10-09 11:33
dokument Nr XXV/236/09 z 10 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozielice na lata 2007-2013 2009-10-09 11:31
dokument Nr XXV/235/09 z 10 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz odstąpienia od trybu przetargowego 2009-10-09 11:24
dokument Nr XXV/234/09 z 10 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2009-10-09 11:21
dokument Nr XXV/233/09 z 10 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2009-10-09 11:08
dokument Nr XXV/232/09 z 10 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2009-10-09 11:06
dokument Nr XXV/231/09 z 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI" 2009-10-09 11:05
dokument Nr XXv/230/09 z 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami 2009-10-09 11:00
dokument Nr XXV/229/09 z 10 września 2009 r. z 10 września 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanych lasów ochronnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rokita położonych na terenie gminy Golczewo 2009-10-09 10:42
dokument Nr XXV/228/09 z 10 września 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy, wymiany, przebudowy zbiorników bezodpływowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-10-09 10:36
dokument Nr XXV/227/09 z 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Golczewo zadań Powiatu Kamieńskiego polegajacych na przebudowie odcinków dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych 2009-10-09 10:31
dokument Nr XXV/226/09 z 10 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2009-10-09 10:17
dokument Nr XXV/225/09 z 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2009-10-09 10:29
dokument Nr XXV/224/09 z 10 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Golczewo, część obrębu nr 6 miasta Golczewa 2009-10-09 10:29
dokument Nr XXIV/223/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-07-03 14:44
dokument Nr XXIV/222/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi Golczewa 2009-07-03 14:41
dokument Nr XXIV/221/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 r. 2009-07-03 14:39
dokument Nr XXIV/220/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2009-07-03 14:37
dokument Nr XXIV/219/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Golczewo, obręb Kłodzino 2009-07-03 14:30
dokument Nr XXIV/218/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2009-07-03 14:27
dokument Nr XXIV/217/09 z 24 czerwca 2009 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych w Golczewie 2009-07-03 14:26
dokument Nr XXIV/216/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej 2009-07-03 14:24
dokument Nr XXIV/215/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2009-07-03 14:22
dokument Nr XXIV/214/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia, rozliczania i obniżania obowiązkowwego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach) prowadzonych przez Gminę Golczewo 2009-07-03 14:20
dokument Nr XXIV/213/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz o zmianie niektórych uchwał 2009-07-03 14:17
dokument Nr XXIV/212/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie 2014-01-13 15:06
dokument Nr XXIV/211/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Niemica na lata 2007-2013" 2009-07-03 14:07
dokument Nr XXIII/210/09 z 20 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Golczewo oraz uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrónanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcęcego w Golczewie w roku szkolnym 2008/2009 2009-05-28 14:33
dokument Nr XXIII/209/09 z 20 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-05-28 14:27
dokument Nr XXIII/208/09 z 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim 2009-05-28 14:23
dokument Nr XXIII/207/09 z 20 maja 2009 r. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowj Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim 2009-05-28 14:21
dokument Nr XXII/206/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Golczewo oraz uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiow na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Golczewie 2009-05-11 15:34
dokument Nr XXII/205/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim 2009-05-11 15:34
dokument Nr XXII/204/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo 2009-05-11 15:33
dokument Nr XXII/203/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golczewo 2009-05-11 15:33
dokument Nr XXII/202/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczyml lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golczewo 2009-05-11 15:33
dokument Nr XXII/201/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Golczewo" 2009-05-11 15:32
dokument Nr XXII/200/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego gminy Golczewo" 2009-05-11 15:32
dokument Nr XXII/199/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Golczewa do zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Gadom oraz ustalenia maksymalnej kwoty zobowiązania Gminy Golczewo w kosztach tego przedsięwzięcia 2014-01-13 15:10
dokument Nr XXII/198/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-05-11 15:32
dokument Nr XXII/197/09 z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2009 r. 2009-05-11 15:32
dokument Nr XXI/196/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-04-02 12:47
dokument Nr XXI/195/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golczewo 2009-04-02 12:45
dokument Nr XXI/194/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko "Orlik 2012" 2009-04-02 12:43
dokument Nr XXI/193/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2009-04-02 12:41
dokument Nr XXI/192/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2009-04-02 12:34
dokument Nr XXI/191/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności gruntu za wynagrodzeniem 2009-04-02 12:29
dokument Nr XXI/190/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie przekazania nieruchomości 2009-04-02 12:28
dokument Nr XXI/189/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Golczewo na lata 2007-2013" 2009-04-02 12:10
dokument Nr XXI/188/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Kamieńska na lata 2007-2013" 2009-04-02 12:07
dokument Nr XXI/187/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikajacych ze stosunku pracy 2009-05-11 15:35
dokument Nr XXI/186/09 z 26 marca 2009 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2009-04-02 12:48
dokument Nr XXI/185/09 w sprawie sprawozdania z dzialalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie w 2008 r. 2009-04-02 11:44
dokument Nr XX/184/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-03-12 11:37
dokument Nr XX/183/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym 2009-03-12 11:37
dokument Nr XX/182/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Golczewie na 2009 r. 2009-03-10 15:32
dokument Nr XX/181/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie na 2009 r. 2009-03-10 15:31
dokument Nr XX/180/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie na 2009 r. 2009-03-10 15:31
dokument Nr XX/179/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-03-10 15:31
dokument Nr XX/178/09 z 26 lutego 2009 r.w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Brojce, Gminą Gryfice i Gminą Płoty zadania w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej 2014-01-13 15:04
dokument Nr XX/177/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2009-03-12 11:40
dokument Nr XX/176/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 2009-03-10 15:30
dokument Nr XX/175/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2009-03-10 15:29
dokument Nr XX/174/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie przekazania nieruchomości 2009-03-10 15:28
dokument Nr XX/173/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Golczewo do tworzenia fundacji 2009-03-10 15:28
dokument Nr XX/172/09 z 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r. 2009-03-10 15:27