Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2014-01-27 13:36
dokument Uchwała Nr XVIII/163/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonamiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2014-01-27 13:35
dokument Uchwała Nr XVII/157/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługe lat, za warunki pracy oraz niektórych innch świadczeń wynikających ze stosunku pracy 2014-01-27 13:42
dokument Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Golczewa z 27 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-27 13:46
dokument Uchwała Nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydatkycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli regulujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2014-01-27 13:30
dokument Uchwała Nr XIV/129/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2014-01-27 13:23
dokument Uchwała Nr XIII/119/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydatktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z ucznami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2014-01-27 13:27
dokument Uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 2014-01-27 12:06
dokument Uchwała Nr XII/111/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie 2014-01-27 12:00
dokument Uchwała Nr XII/110/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2016-10-12 11:27
dokument Uchwała Nr XII/109/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie rozwiązania zespołów szkolnych funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2014-01-27 11:51
dokument Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Golczewa z 14 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowoego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 r. 2014-01-27 09:14