Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog 25. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. 9 Maja w Golczewie w działkach o nr ewidencyjnych gruntu 61, 31, 30/7, 30/13 i 35/4 obręb 1 Golczewo - KATALOG -
katalog 24. Obwieszczenie Burmistrza Golczewo z dnia 2 grudnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część obrębu Kłęby o Kłodzino oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog 23. Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie (c.d.-lp. 10 z 2009 r.) - KATALOG -
katalog 22. Wydzielenie działek pod budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody wraz ze strefą ochrony sanitarnej i drogami dojazdowymi na działkach nr 1/1, 4/6, 3/16 obręb Ronica, gmina Golczewo - KATALOG -
katalog 21. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo - KATALOG -
katalog 20. Budowa masztu pomiarowego o wysokości 80 m n.p.t. w obrębie Kłęby - KATALOG -
katalog 19. Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody wraz ze strefą ochrony i drogami dojazdowymi w obrębie Kłęby - KATALOG -
dokument OBIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Z DNIA 9 SIERPNIA 2010 R. 2010-08-13 16:02
dokument 18.Obwieszczenie Burmistrza Golczewa dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, dot. terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Kłęby 2010-08-05 13:02
dokument 17. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dot. terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowej 2010-08-05 12:56
dokument 16. Budowa ubojni drobiu wraz z kotłownią stacją energetyczną, oczyszczalnią ścieków, w obrębie 1 Golczewo na działkach nr 529/3, 529/4, 585, 531, 530, 569, 575, 576, 529/6 (c.d.-lp. 7 z 2009 r.) 2010-04-26 11:26
katalog 15. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino - KATALOG -
katalog 14. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską i jego rozbudowę oraz budowę zbiornika bezodpływowego, na działce działce nr 320/3, obręb Golczewo - KATALOG -
katalog 13. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Stary Tartak o nawierzchni gruntowej wraz z remontem przepustu w miejscowości Golczewo, położonej na działce nr 412, obręb 6 Golczewo - KATALOG -
katalog 12. Produkcja paliwa ekologicznego w postaci brykietów i peletów z materiałów roślinnych zwłaszcza siana i słomy w istniejących budynkach gospodarczych o powierzchni 200 m2, zlokalizowanych na działce nr 142/1 obręb Unibórz - KATALOG -
katalog 11. "Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z przyległymi ciągami pieszymi wraz z odprowadzeniem podczyszczonych wód powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych oraz odprowadzenie tych wód do rowu melioracji szczegółowych (stanowiącego własność Gminy Golczewo), w ramach zagospodarowania terenu wokół wieży dawnego kompleksu zamkowego biskupów kamieńskich - działki nr 283/2, 285 i 670 (dr) obręb 5 Golczewo" - I Etap. "Budowa ciągów pieszych, budowa oświetlenia parkowego, utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej oraz elementy małej architektury w ramach zagospodarowania terenu wokół wieży dawnego kompleksu zamkowego biskupów kamieńskich - działki nr 283/2, 285 i 670 (dr) obręb 5 Golczewo" - II Etap - KATALOG -
katalog 10. Remont lokalu świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemica, znajdującego się w budynku nr 43, na działce nr 76 obręb Niemica, gmina Golczewo. Wykonanie przyłącza wodociągowego do lokalu świetlicy, wybudowanie zbiornika bezodpływowego na ścieki z instalacją odprowadzającą ścieki - KATALOG -
dokument 9. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Golczewo 2010-02-17 10:06
katalog 8. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 14+753 położonego na działkach nr 9/3, 18, 19 obręb Kłęby oraz nr 1/1 obręb Ronica (c.d.-lp. 5 z 2009 r.) - KATALOG -
katalog 7. "Rozbudowa i zmiana konstrukcji stropodachu, wykonanie elewacji i przeprowadzenie wewnętrznych prac remontowych na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarniczej w Golczewie"- I Etap. "Przeprowadzenie wewnętrznych prac remontowych na piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie"- II Etap, na działce nr 33, obręb 4 miasta Golczewo - KATALOG -
katalog 6. Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola wraz z przybudówką i budynkiem gospodarczym oraz budowa nowego przedszkola publicznego w miejscowości Golczewo przy ul. Szkolnej 9, działka nr 334 obręb Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną prowadzoną na działkach nr 334, 370/2 i 297 - KATALOG -
katalog 5. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 20/1, 32, 35/2 obręb Kretlewo, 54, 92, 93, 206/8, 203/14 obręb Niemica, 136 obręb Baczysław, 7 obręb Gadom, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4 obręb Samlino (c.d.-lp. 9 z 2009 r.) - KATALOG -
katalog 4. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach nr: 527/2, 527/3, 527/4 obręb Kozielice (c.d.-lp. 8 z 2009 r.) - KATALOG -
katalog 3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 17+801 w m Golczewo położonego na działkach: nr 266/1, 267 i 281 obrębu 3 Golczewo, nr 266 i 291/3 obrębu 5 Golczewo (c.d.-lp. 6 z 2009 r.) - KATALOG -
katalog 2. Budowa aluminiowego masztu do pomiaru prędkości wiatru w działce nr 129 obręb Kłęby - KATALOG -
katalog 1. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 KAM0401A (c.d.-lp. 13 z 2009 r.) - KATALOG -