herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu - KATALOG -
Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz w Ostromicach w 2011 roku - KATALOG -
Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011. - KATALOG -
Konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz Ostromicach w 2011 roku" - KATALOG -
Losowanie do Gminnej Rady - KATALOG -
Oferta Klubu Sportowego "ZRYW" Kretlewo - realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie wspólzawodnictwa sportowego drużyn seniorów, a także branie udziału w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym w okresie od 15.09.2010 r. do 14.12.2010 r." - KATALOG -
Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego "Rewitalizacja ciągu ulicy Zwycięstwa w Golczewie" - KATALOG -
Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz w Ostromicach w 2010 roku" - KATALOG -
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Golczewo - KATALOG -