Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 76/10 z 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-11-17 14:32
dokument Nr 75/10 z 9 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2010-11-15 15:34
dokument Nr 74/10 z 10 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia zaproszenia do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2010-11-15 15:33
dokument Nr 73/10 z 29 października 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Golczewa do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2010-11-15 15:36
dokument Nr 72/10 z 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-11-15 15:30
dokument Nr 71/10 z 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-11-17 14:29
dokument Nr 70/10 z 25 października 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego 2010-11-15 15:19
dokument Nr 69/10 z 25 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2010-11-15 15:17
dokument Nr 68/10 z 25 października 2010 r. zmieniąjace w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych czynszu za lokale mieszkalne 2010-11-15 15:37
dokument Nr 67/10 z 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2010-10-18 09:34
dokument Nr 66/10 z 4 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnych 2010-10-18 12:22
dokument Nr 65/10 z 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 12:43
dokument Nr 64/10 z 7 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-10-18 09:31
dokument Nr 63/10 z 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 12:55
dokument Nr 62/10 z 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 13:12
dokument Nr 61/10 z 7 września 2010 r. zmianiające zarządzenia w sprawie wydzielenia zasobu mieszkaniowego Gminy Golczewo lokali socjalnych 2010-10-18 09:23
dokument Nr 60/10 z 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatkowych czynszu za lokale mieszkalne 2010-10-18 09:20
dokument Nr 59/10 z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 13:22
dokument Nr 58/10 z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania matariałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2011 r. 2010-10-18 09:32
dokument Nr 57/10 z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania matariałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 2014-01-12 20:02
dokument Nr 56/10 z 26 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2010-10-18 09:11
dokument Nr 55/10 z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-10-18 09:02
dokument Nr 54/10 z 17 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złozonych ofert 2010-10-18 09:09
dokument Nr 53/10 z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Technicznej 2010-08-10 10:39
dokument Nr 52/10 z 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Ezgaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-08-10 10:38
dokument Nr 51/10 z 31 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 14:05
dokument Nr 50/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 14:34
dokument Nr 49/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 14:55
dokument Nr 48/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 14:59
dokument Nr 47/10 z 19 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargówna sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-08-10 11:36
dokument Nr 46/10 z 1 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznzczonych do sprzedaży 2010-08-10 10:34
dokument Nr 45/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 15:12
dokument Nr 44/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 15:26
dokument Nr 43/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 15:33
dokument Nr 42/10 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 15:41
dokument Nr 41/10 z 23 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania zastępcy burmistrza 2010-08-10 11:35
dokument Nr 40/10 z 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom objętym Rządowym programem pomocy ucznion 2010 r. "Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników" 2010-08-10 10:32
dokument Nr 39/10 z 18 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-08-10 10:28
dokument Nr 38/10 z 2 czerwca 2010 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia 2010-08-10 10:25
dokument Nr 37/10 z 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2010-08-10 10:43
dokument Nr 36/10 z 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administacji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 11:50
dokument Nr 35/10 z 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2010-08-10 10:22
dokument Nr 34/10 z 28 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Golczewo lokali socjalnych 2010-08-10 10:21
dokument Nr 33/10 z 28 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia zaproszenia do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-08-10 10:19
dokument Nr 32/10 z 24 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2010-08-10 10:17
dokument Nr 31/10 z 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2010-10-18 11:46
dokument Nr 30/10 z 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz wynajmu 2010-08-10 10:07
dokument Nr 28/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-06 18:46
dokument Nr 27/10 z 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-10-18 16:10
dokument Nr 26/10 z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-08-10 10:05
dokument Nr 25/10 z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/07 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2010-08-10 10:03
dokument Nr 24/10 z 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostak organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-08-10 09:54
dokument Nr 23/10 z 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostak organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-08-10 09:56
dokument Nr 22/10 z 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administacji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-08-10 09:45
dokument Nr 21/10 z 29 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2010-08-10 09:46
dokument Nr 20/10 z 29 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Golczewie na 2010 r. 2010-08-10 09:46
dokument Nr 19 /10 z 29 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-08-10 09:46
dokument Nr 18/10 z 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administacji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-08-10 09:47
dokument Nr 17/10 z 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagród pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2010-08-10 09:47
dokument Nr 16/10 z 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagród pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2010-08-10 09:47
dokument Nr 15/10 z 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-08-10 09:47
dokument Nr 14/10 z 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-06 18:49
dokument Nr 13/10 z 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2014-01-06 18:45
dokument Nr 12/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów osobowych Gminy Golczewo do celów służbowych 2010-08-10 09:48
dokument Nr 11/10 z 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-08-10 09:48
dokument Nr 10/10 z 10 lutego 2010 r. w sprawie planu dofinanowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinanowania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r. 2010-08-10 09:48
dokument Nr 9/10 z 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wynajmu 2010-08-10 09:49
dokument Nr 8/10 z 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w dziale mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2010-08-10 09:49
dokument Nr 7/10 z 28 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych czynszu za lokale mieszkalne 2010-08-10 09:52
dokument Nr 6/10 z 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych ustawami na 2010 r. 2010-08-10 09:50
dokument Nr 5/10 z 25 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-08-10 09:50
dokument Nr 4/10 z 21 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2010-08-10 09:51
dokument Nr 3/10 z 14 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwoty funduszu premiowego oraz funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Golczewie na 2010 r. 2010-08-10 09:51
dokument Nr 2/10 z 11 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wykazu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzacz Gminy Golczewo 2010-08-10 09:51
dokument Nr 1/10 z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia informcji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. 2010-08-10 09:45