herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ogłoszenie zarządzenia


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 55/10

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 20 sierpnia 2010r.

 

 

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

stanowiących gminny zasób nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

 

 

    1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

    1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

    1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

    1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarzadzenia.

 

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 30 dni.

 

 

 

 

 

 

B U R M I S T R Z

 

Andrzej Danieluk

 

 

 

 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józef Malec 23-08-2010 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Wilk 03-09-2010 08:50