Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym 2007-08-06 14:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/209/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2007-08-06 14:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/208/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 14:23
dokument UCHWAŁA NR XXXI/207/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2007-08-06 14:23
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/206/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie 2007-08-06 14:22
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2007-08-06 14:07
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/204/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 13:59
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/203/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środow 2007-08-06 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXX/202/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 13:56
dokument UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielenia zwolnień 2007-08-06 13:52
dokument UCHWAŁA Nr XXX/200/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień 2007-08-06 13:52
dokument UCHWAŁA Nr XXX/199/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 13:51
dokument UCHWAŁA NR XXX/198/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności urządzeń technicznych na nim położonych 2007-08-06 13:51
dokument UCHWAŁA Nr XXX/197/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-08-06 13:50
dokument UCHWAŁA NR XXX/196/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 2007-08-06 13:48
dokument UCHWAŁA Nr XXX/195/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI 2007-08-06 13:44
dokument UCHWAŁA NR XXX/194/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2009-02-03 13:34
dokument UCHWAŁA Nr XXX/193/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2007-08-06 13:30
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/192/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-08-06 13:29
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/191/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy Golczewo, obejmującego działki nr 278/2 ÷ 278/49 2009-01-14 17:18
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/190/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Golczewa do zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim na realizację inwest 2007-08-06 13:15
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/189/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt średnioterminowy 2007-08-06 13:14
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/188/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywat 2007-08-06 13:14
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/187/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 13:13
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/186/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budo 2007-08-06 13:12
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/185/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2007-08-06 13:11
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/184/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 13:11
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/183/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2007-08-06 13:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/182/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego 2007-08-06 13:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/181/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie przekazania nieruchomości 2007-08-06 13:09
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/180/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rejestracji i ewidencji psów na terenie gminy Golczewo 2007-08-06 13:09
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/179/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gol 2007-08-06 13:08
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/178/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 2007-08-06 13:07
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/177/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodze 2007-08-06 13:07
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/176/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 13:06
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/175/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 13:06
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/174/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2007-08-06 13:04
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/173/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki e 2007-08-06 13:04
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/172/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Mechowo". 2007-08-06 13:03
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/171/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kretlewo". 2007-08-06 13:02
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/170/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kozielice". 2007-08-06 13:01
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/169/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kłodzino". 2007-08-06 13:00
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/168/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum 2007-08-06 12:59
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/167/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 2007-08-06 12:58
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/166/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia 2007-08-06 12:57
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/165/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania nieruchomości. 2007-08-06 12:56
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/164/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości położonej w Golczewie w działce nr 264/47. 2007-08-06 12:55
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/163/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2009-01-14 17:12
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/162/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 12:54
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/161/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 12:53
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/160/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia. 2007-08-06 12:53
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/159/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennegoczęści obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki e 2007-08-06 12:52
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/158/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie powołania skarbnika gminy. 2007-08-06 12:50
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/157/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy. 2007-08-06 12:50
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/156/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. oraz w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatk 2007-08-06 12:49
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/155/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 12:49
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/154/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo. 2007-08-06 12:45
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/153/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia i odłączenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. 2007-08-06 12:45
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/152/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. 2007-08-06 12:44
dokument U C H W A Ł A Nr XXIV/ 151 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golcz 2007-08-06 12:44
dokument U C H W A Ł A Nr XXIV/ 150 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszka-niowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2007-08-06 12:43
dokument U C H W A Ł A Nr XXIV/ 149 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i regulaminu określającego wysokość i szcze 2007-08-06 12:26
dokument U C H W A Ł A Nr XXIV/ 148 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo i udzielenia abso-lutorium Burmistrzowi Golczewa za 2004 rok. 2007-08-06 12:25
dokument U C H W A Ł A Nr XXIV/ 147 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego PublicznegoSzpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim. 2007-08-06 12:25
dokument U C H W A Ł A Nr XXIV/ 146 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Golczewo. 2007-08-06 12:23
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII/ 145 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie wydania opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Golczewo. 2007-08-06 12:20
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII/ 144 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zaciągnięcia kredytu średnioterminowego. 2007-08-06 12:19
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII/ 143 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo. 2007-08-06 12:18
dokument Uchwała Nr XXIII/142/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy Golczewo, obejmującego działki nr 278/2÷278/49 2009-01-14 17:08
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII/ 141 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2004 rok. 2007-08-06 12:15
dokument UCHWAŁA Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. 2007-08-06 12:15
dokument UCHWAŁA Nr XXII/ 138 /05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. 2007-08-06 12:13
dokument UCHWAŁA Nr XXII/137/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwesty-cyjne pn. „ Budowa kanalizacji s 2007-08-06 12:12
dokument UCHWAŁA Nr XXII/136/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 2007-08-06 12:12
dokument UCHWAŁA Nr XXII/135 /05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok. 2007-08-06 12:11
dokument UCHWAŁA NR XXII/134/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golczew 2007-08-06 12:10