Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr III/18/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ści 2007-08-06 15:18
dokument UCHWAŁA Nr III/17/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie przez Burmistrza Golczewa zadań z zakresu administracji rządowej 2007-08-06 15:18
dokument UCHWAŁA Nr III/16/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim 2008-08-20 13:55
dokument UCHWAŁA Nr III/15/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-06 15:17
dokument UCHWAŁA Nr III/14/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 15:16
dokument UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2007-08-06 15:15
dokument UCHWAŁA NR II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 15:14
dokument UCHWAŁA NR II/11/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie 2007-08-06 15:13
dokument UCHWAŁA NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI 2007-08-06 15:12
dokument UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 15:11
dokument UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:11
dokument UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych 2007-08-06 15:10
dokument UCHWAŁA NR I/6/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:09
dokument UCHWAŁA NR I/5/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:09
dokument UCHWAŁA NR I/4/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:08
dokument UCHWAŁA NR I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:07
dokument UCHWAŁA NR I/2/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:07
dokument UCHWAŁA NR I/1/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 15:06
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/261/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 15:05
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/260/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielania zwolnień 2007-08-06 15:04
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/259/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 20 2007-08-06 15:03
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/258/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie 2007-08-06 15:02
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/257/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2007-08-06 15:01
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/256/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu mieszkalnego 2007-08-06 15:01
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/255/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI 2007-08-06 15:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/254/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-08-06 14:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/252/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 2007-08-06 14:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/251/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-08-06 14:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/250/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia mienia ogólnonarodowego 2007-08-06 14:56
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/249/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golcz 2007-08-06 14:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/248/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 14:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/247/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/246/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/245/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Golczewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opła 2007-08-06 14:52
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/244/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczew 2007-08-06 14:49
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/243/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 14:49
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/242/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Lic 2007-08-06 14:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/241/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w G 2007-08-06 14:47
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/240/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie 2007-08-06 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Golczewie 2007-08-06 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/238/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie 2007-08-06 14:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/237/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie 2007-08-06 14:45
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/236/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Golczewa 2007-08-06 14:44
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjn 2007-08-06 14:43
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/234/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2005 r. 2007-08-06 14:42
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/233/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu obrębu Samlino 2007-08-06 14:41
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/232/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie 2007-08-06 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/231/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie 2007-08-06 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/230/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia li 2007-08-06 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/229/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzie 2007-08-06 14:39
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/228/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:38
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/227/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pro 2007-08-06 14:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow 2007-08-06 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/225/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 2007-08-06 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/224/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2005 r. 2007-08-06 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/223/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 2007-08-06 14:34
dokument UCHWAŁA NR XXXII/222/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:33
dokument UCHWAŁA NR XXXII/221/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 14:33
dokument UCHWAŁA NR XXXII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. 2007-08-06 14:32
dokument UCHWAŁA NR XXXII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. 2007-08-06 14:31
dokument UCHWAŁA NR XXXII/218/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalny 2007-08-06 14:31
dokument UCHWAŁA NR XXXII/217/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo 2007-08-06 14:30
dokument UCHWAŁA NR XXXII/216/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych 2007-08-06 14:30
dokument UCHWAŁA NR XXXII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad polityki czynszowej 2007-08-06 14:29
dokument UCHWAŁA NR XXXII/214/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lub zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo 2007-08-06 14:29
dokument UCHWAŁA NR XXXII/213/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własno 2007-08-06 14:28
dokument UCHWAŁA NR XXXII/212/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2007-08-06 14:27
dokument UCHWAŁA NR XXXII/211/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 2007-08-06 14:26