Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR X/94/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerw 2008-02-01 13:43
dokument UCHWAŁA NR X/93/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania nieruchomości. 2008-02-01 13:43
dokument UCHWAŁA NR X/92/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 2008-02-01 13:43
dokument UCHWAŁA NR X/91/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zas 2008-02-01 13:41
dokument UCHWAŁA NR X/90/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2008-02-01 13:41
dokument UCHWAŁA NR X/89/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Golczewo na rok 2008 2008-02-01 13:40
dokument UCHWAŁA NR X/88/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz o zmianie niektórych uchwał. 2008-02-01 13:39
dokument UCHWAŁA NR X/87/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2008-02-01 13:39
dokument UCHWAŁA NR IX/86/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2008-01-31 12:17
dokument UCHWAŁA NR IX/85/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo.. 2008-01-31 12:17
dokument UCHWAŁA NR IX/84/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów ... 2008-01-31 12:16
dokument UCHWAŁA NR IX/83/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. 2008-01-31 12:15
dokument UCHWAŁA NR IX/82/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportyowych oraz udzielania zwolnień. 2008-01-31 12:14
dokument UCHWAŁA NR IX/81/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielania zwolnień. 2008-01-31 12:14
dokument UCHWAŁA NR IX/80/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działa 2007-12-06 16:21
dokument UCHWAŁA NR IX/79/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2007-12-06 16:21
dokument UCHWAŁA NR IX/78/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g 2007-12-06 16:20
dokument UCHWAŁA NR IX/77/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komu 2007-12-06 16:19
dokument UCHWAŁA NR IX/76/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przekazania nieruchomości 2007-12-06 16:19
dokument UCHWAŁA NR IX/75/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2007-12-06 16:18
dokument UCHWAŁA NR IX/74/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania skarbnika gminy 2007-12-06 16:17
dokument UCHWAŁA NR IX/73/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy 2007-12-06 16:17
dokument UCHWAŁA Nr VIII/72/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-10-16 16:28
dokument UCHWAŁA Nr VIII/71/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-10-16 16:27
dokument UCHWAŁA NR VIII/70/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2013-12-16 18:12
dokument UCHWAŁA Nr VIII/69/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych 2007-10-16 16:25
dokument UCHWAŁA Nr VIII/68/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie Planu Rozwoju Miejscowości Drzewica i Kłodzino oraz Planu Rozwoju Miejscowości Upadły 2007-10-16 16:17
dokument UCHWAŁA Nr VIII/67/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2007-2010" wraz z przyjęciem "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie " 2013-12-16 18:18
dokument UCHWAŁA Nr VIII/66/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie 2007-10-16 15:56
dokument UCHWAŁA Nr VIII/65/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim 2007-10-16 15:55
dokument UCHWAŁA NR VII/64/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Golczewo, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 2013-12-16 18:15
dokument UCHWAŁA NR VII/63/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2014-01-02 14:25
dokument UCHWAŁA NR VII/62/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Zlokalizowanie i likwidacja nielegalnych składowisk śmieci w Gminie Golczewo" 2014-01-02 14:18
dokument UCHWAŁA NR VII/61/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 11:35
dokument UCHWAŁA NR VII/60/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2007-08-07 11:35
dokument UCHWAŁA NR VII/59/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 11:34
dokument UCHWAŁA NR VII/58/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo 2007-08-07 11:34
dokument UCHWAŁA NR VII/57/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze 2007-08-07 11:33
dokument UCHWAŁA NR VII/56/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników 2007-08-07 11:31
dokument UCHWAŁA NR VII/55/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczewie oraz zwołania jej pie 2007-08-07 11:31
dokument UCHWAŁA NR VI/54/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-01-02 13:52
dokument UCHWAŁA NR VI/53/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2007-08-07 11:30
dokument UCHWAŁA NR VI/52/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administra 2007-08-07 11:30
dokument UCHWAŁA NR VI/51/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-08-07 11:29
dokument UCHWAŁA NR VI/50/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i wysokośc 2007-08-07 11:29
dokument UCHWAŁA NR VI/49/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2006 r. 2007-08-07 11:29
dokument UCHWAŁA NR VI/48/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-07 11:27
dokument UCHWAŁA NR V/47/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 11:27
dokument UCHWAŁA NR V/46/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 11:26
dokument UCHWAŁA NR V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas 2007-08-07 11:25
dokument UCHWAŁA NR V/44/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami 2007-08-07 11:25
dokument UCHWAŁA NR V/43/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo' 2007-08-07 11:25
dokument UCHWAŁA NR V/42/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2007-08-07 11:24
dokument UCHWAŁA NR V/41/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2007-08-07 11:24
dokument UCHWAŁA NR V/40/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność Gminy Golczewo 2007-08-07 11:24
dokument UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy 2007-08-07 11:23
dokument UCHWAŁA NR V/38/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon 2007-08-07 11:23
dokument UCHWAŁA NR V/37/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzony 2007-08-07 11:23
dokument UCHWAŁA NR V/36/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-07 11:22
dokument UCHWAŁA NR V/35/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-07 11:22
dokument UCHWAŁA Nr IV/34/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania dotacji nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2007-08-07 11:21
dokument UCHWAŁA Nr IV/33/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2007-08-07 11:21
dokument UCHWAŁA Nr IV/32/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2013 2007-08-07 11:20
dokument UCHWAŁA Nr IV/31/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2007-08-07 11:19
dokument UCHWAŁA Nr IV/30/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2007-2010” wraz z przyjęciem "Planu G 2007-08-07 11:19
dokument UCHWAŁA Nr IV/29/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-08-07 11:00
dokument UCHWAŁA Nr IV/28/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 2007-08-07 10:15
dokument UCHWAŁA Nr IV/27/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 2007-08-07 10:14
dokument UCHWAŁA Nr IV/26/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia z 2007-08-07 10:14
dokument UCHWAŁA Nr IV/25/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasasdniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Golczewo 2013-12-27 14:50
dokument UCHWAŁA Nr IV/24/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji 2007-08-07 10:13
dokument UCHWAŁA Nr IV/23/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji 2007-08-07 10:13
dokument UCHWAŁA Nr IV/22/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2007 r. 2007-08-07 10:12
dokument UCHWAŁA Nr IV/21/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2007 r. 2007-08-07 10:12
dokument UCHWAŁA Nr IV/20/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. 2007-08-07 10:12
dokument UCHWAŁA Nr IV/19/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2007-08-07 10:11