Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 94/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-24 13:59
dokument Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2012-01-05 09:10
dokument Nr 92/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2012-01-05 09:11
dokument Nr 91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie 2012-01-05 09:08
dokument Nr 90/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2012-01-05 09:06
dokument Nr 89/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2012-01-05 09:05
dokument Nr 88/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący powierzenia zadania publicznego w zakresie dowozu i opieki nad uczniami z terenu Gminy Golczewo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim 2012-01-05 08:59
dokument Nr 87/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący wspieranie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu 2012-01-05 08:55
dokument Nr 86/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2012-01-05 08:26
dokument Nr 85/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2012-01-05 08:26
dokument Nr 84/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2014-01-23 11:13
dokument Nr 83b/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2014-01-23 11:22
dokument Nr 83a/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie golczewo 2014-01-23 11:22
dokument Nr 83/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu 2011-12-06 13:01
dokument Nr 82/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-12-06 12:56
dokument Nr 81/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-12-06 12:55
dokument Nr 80/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-12-06 12:54
dokument Nr 79/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-12-06 12:52
dokument Nr 78/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-12-06 13:13
dokument Nr 77/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lub najmu 2011-12-06 12:44
dokument Nr 76/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz." 2011-12-06 12:45
dokument Nr 75/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2011-12-06 12:39
dokument Nr 74/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania: "Rozbudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie" 2011-10-21 09:49
dokument Nr 73/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-10-21 09:42
dokument Nr 72/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-10-21 09:39
dokument Nr 71/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-10-21 09:38
dokument Nr 70/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadań: "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie" i "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem do Golczewa" 2011-10-21 09:48
dokument Nr 69a/2011 z dnia 19 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych czynszu za lokale mieszkalne 2011-10-21 09:37
dokument Nr 69/2011 z dnia 17 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-10-21 09:26
dokument Nr 68/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-10-21 09:25
dokument Nr 67/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. 2011-10-21 09:23
dokument Nr 66/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2021 2011-10-21 09:22
dokument Nr 65/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-10-21 09:20
dokument Nr 64/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-10-21 08:53
dokument Nr 63/2011 z dnia 30 sierpnia w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-06 08:32
dokument Nr 62/2011 z dnia 30sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej 2011-09-06 08:31
dokument Nr 61/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z kortu tenisowego w Golczewie 2011-09-06 08:30
dokument Nr 60/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-08-17 12:55
dokument Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-08-17 12:54
dokument Nr 58/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zwołania ponownego wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Baczysław 2011-08-17 12:53
dokument Nr 57/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-08-17 12:52
dokument Nr 56/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach 2011 (w okresie sierpień-grudzień) ÷ 2012 2011-08-17 12:51
dokument Nr 55/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-17 12:48
dokument Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-17 12:47
dokument Nr 53/2011 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-08-17 12:56
dokument Nr 52/2011 r. z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Baczysław 2011-07-15 12:26
dokument Nr 51/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy 2011-07-15 12:26
dokument Nr 50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-07-15 12:25
dokument Nr 49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-07-15 12:24
dokument Nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-07-15 12:23
dokument Nr 47/2011 z 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" w formie dofinansowania zakupu podręczników 2011-06-17 16:22
dokument Nr 46/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2011-07-15 12:22
dokument Nr 45/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-06-06 12:25
dokument Nr 44/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-06-06 12:24
dokument Nr 43/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-06-06 11:14
dokument Nr 42/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-06-06 11:11
dokument Nr 41/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2011-06-06 11:03
dokument Nr 40/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-06-06 11:01
dokument Nr 39/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2011-06-06 10:59
dokument Nr 38/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie 2011-06-06 10:58
dokument Nr 37/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-05-11 12:39
dokument Nr 36/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-05-11 12:38
dokument Nr 35/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania "Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 na potrzeby stworzenia Centrum Kultury w Golczewie" 2011-10-21 09:50
dokument Nr 34/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2011-05-11 12:36
dokument Nr 33/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie 2011-04-22 10:58
dokument Nr 32/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2011-04-22 10:57
dokument Nr 31/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2011-04-22 10:55
dokument Nr 30/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2011-04-22 10:54
dokument Nr 29/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2011-04-22 10:53
dokument Nr 28/2011 z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Golczewa w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2011-04-11 11:09
dokument Nr 27/2011 z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych czynszu za lokale mieszkalne 2011-04-11 11:08
dokument Nr 26/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-04-11 11:06
dokument Nr 25/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 r. 2011-04-11 11:04
dokument Nr 24/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kozielice 2011-04-11 11:03
dokument Nr 23/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Golczewo 2011-04-11 11:02
dokument Nr 22/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Upadły 2011-04-11 11:01
dokument Nr 21/2011 z 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Unibórz 2011-04-11 11:01
dokument Nr 20/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Samlino 2011-04-11 11:00
dokument Nr 19/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wysoka Kamieńska 2011-04-11 10:59
dokument Nr 18/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wołowiec 2011-04-11 10:58
dokument Nr 17/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mechowo 2011-04-11 10:58
dokument Nr 16/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kretlewo 2011-04-11 10:57
dokument Nr 15/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Drzewica 2011-04-11 10:56
dokument Nr 14/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niemica 2011-04-11 10:55
dokument Nr 13/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Baczysław 2011-04-11 10:55
dokument Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kłęby 2011-04-11 10:54
dokument Nr 11/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-04-11 10:53
dokument Nr 10/11 z 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok 2011-02-14 10:54
dokument Nr 9/11 z 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 2011-02-02 09:22
dokument Nr 8/11 z 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 2011-02-02 09:17
dokument Nr 7/11 z 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczacy wspierania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu 2011-01-19 13:38
dokument Nr 6/11 z 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo 2011-01-19 13:33
dokument Nr 5/11 z 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r. 2014-01-22 23:47
dokument Nr 4/11 z 7 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwoty funduszu premiowego oraz funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Golczewie na 2011 r. 2011-01-19 13:22
dokument Nr 3/11 z 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Kgminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 2011-01-19 13:21
dokument Nr 2/11 z 3 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011. 2011-02-02 09:11
dokument Nr 1/11 z 3 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępujacej do wykonania niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Golczewa 2011-02-02 09:24