Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2012 r. 2014-01-16 12:51
Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 r. 2015-02-11 08:27
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 r. 2014-01-16 12:45
Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2014-01-16 12:34
Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 2014-01-16 12:32
Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-16 12:30
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 12:25
Zarzadzenie nr 55/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 11:59
Uchwała nr XXIV/151/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-16 11:56
Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-16 12:00
Zarzadzenie nr 50/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 11:50
Zarzadzenie nr 49/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2014-01-16 11:47
Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-16 11:43
Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:38
Zarzadzenie nr 44/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:27
Zarzadzenie nr 43/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 września 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:23
Zarzadzenie nr 42/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:19
Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 11:13
Uchwała nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-16 11:15
Uchwała nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-16 10:33
Zarzadzenie nr 39/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021 2014-01-16 10:38
Zarzadzenie nr 38/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2013 r. 2014-01-16 10:25
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2012 r. 2014-01-24 16:46
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2012 r. 2014-01-24 16:41
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2012 r. 2014-01-24 16:37
Zarzadzenie nr 37/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:20
Zarzadzenie nr 36/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:20
Zarzadzenie nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:08
Zarzadzenie nr 30/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:06
Zarzadzenie nr 29/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:03
Zarzadzenie nr 27/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 10:00
Zarzadzenie nr 26/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:56
Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:53
Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:49
Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:50
Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:45
Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:42
Zarzadzenie nr 14/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:40
Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:37
Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:35
Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. 2014-01-16 09:24
Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-16 09:18
Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-16 09:20
Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:14
Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:12
Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:08
Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Golczewa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok 2014-01-16 09:06
Uchwała nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2014-01-15 23:29
Uchwała nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2014-01-15 23:26
Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012 2014-01-15 23:17
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. - KATALOG -