Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 2013-02-14 14:15
dokument Uchwała Nr XXV/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Golczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-02-01 11:41
dokument Uchwała Nr XXIV/155/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo 2013-02-06 14:59
dokument Uchwała Nr XXIV/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-01 11:45
dokument Uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2013-02-06 15:00
dokument Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik 2013-02-01 11:36
dokument Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 14:14
dokument Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-03 14:17
dokument Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2013-01-03 14:29
dokument Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2013 r. 2013-01-03 10:25
dokument Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-01-03 10:24
dokument Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Oczyszczania Gminy Golczewo z Azbestu na lata 2012-2032 - (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2187 , ogłoszony 22.10.2012 r.) 2012-11-20 11:37
dokument Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej w Golczewie - (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2186, ogłoszony 22.10.2012 r.) 2013-01-23 11:38
dokument Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1832, ogłoszony 3.08.2012 r.) 2013-01-23 12:20
dokument Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej - (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1615, ogłoszony 12.07.2012 r.) 2012-11-20 11:44
dokument Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo - (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1389, ogłoszony 19.06.2012 r.) 2012-11-20 11:45
dokument Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo - (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1388, ogłoszony 19.06.2012 r.) 2012-11-20 11:47
dokument Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2012-11-20 11:49
dokument Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2012-11-20 11:50
dokument Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz zmianie niektórych uchwał (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 750, ogłoszony 30.03.2012 r.) 2012-11-20 11:51