Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2007 r. 2014-01-02 17:36
Uchwała nr XIII/120/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2007 r. 2014-01-02 16:47
Zarządzenie nr 79/07 Burmistrza Golczewa z 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:32
Zarządzenie nr 78/07 Burmistrza Golczewa z 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:30
Uchwała nr X/87/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 16:26
Zarządzenie nr 73/07 Burmistrza Golczewa z 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:27
Zarządzenie nr 72/07 Burmistrza Golczewa z 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 16:14
Uchwała nr IX/86/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 16:09
Zarządzenie nr 68/07 Burmistrza Golczewa z 20 listopada 2007 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 2014-01-05 18:51
Zarządzenie nr 66/07 Burmistrza Golczewa z 30 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:16
Zarządzenie nr 65/07 Burmistrza Golczewa z 30 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:14
Uchwała nr VIII/72/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2007 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 15:12
Uchwała nr VIII/71/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 14:53
Zarządzenie nr 58/07 Burmistrza Golczewa z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 14:39
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2007 r. 2014-01-24 17:30
Zarządzenie nr 52/07 Burmistrza Golczewa z 30 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 14:36
Uchwała nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Golczewo, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 2014-01-02 14:34
Uchwała nr VII/63/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2014-01-12 19:17
Uchwała nr VII/62/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Zlokalizowanie i likwidacja nielegalnych składowisk śmieci w Gminie Golczewo" 2014-01-02 14:21
Uhcwała nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 15:08
Uchwała nr VII/60/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2014-01-02 14:06
Uchwała nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 14:09
Zarządzenie nr 43/07 Burmistrza Golczewa z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 13:59
Uchwała nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-01-02 13:56
Zarządzenie nr 37/07 Burmistrza Golczewa z 31 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:03
Zarządzenie nr 36/07 Burmistrza Golczewa z 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 15:02
Uchwała nr V/47/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 15:01
Uchwała nr V/46/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 15:00
Zarządzenie nr 27/07 Burmistrza Golczewa z 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Golczewo i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 14:58
Uchwała nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania dotacji nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2014-01-02 14:58
Uchwała nr IV/33/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania dotacji nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 2014-01-02 14:55
Zarządzenie nr 12/07 Burmistrza Golczewa z 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo, ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych na 2007 r. 2014-01-02 14:54
Uchwała nr III/15/06 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-03 09:34
Uchwała Nr IX/024/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 20:59
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. 2014-01-02 21:00