Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog 20. Budowa fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, na działkach 181 i 300 obręb Mechowo - KATALOG -
katalog 19. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. 0,4kV w miejscowości Wysoka Kamieńska - KATALOG -
katalog 18. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy 9 Maja w miejscowości Golczewo w działkach nr 58 i 61 obręb 1 Golczewo - KATALOG -
katalog 17. Rozbudowa istniejącej fermy tuczu drobiu (budowa 4 nowych kurników), zlokalizowanej w miejscowości Kłęby gmina Golczewo, na działkach 188/1 i 188/2 obręb Kłęby - KATALOG -
katalog 16. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Golczewo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2018 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog 15. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 II etap w działkach nr 699/4, 698, 218/11, 216, 259/3, 552/3 obręb 4. - KATALOG -
katalog 14. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 I etap - KATALOG -
katalog 13. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Mechowo - Ciesław oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV - KATALOG -
katalog 12. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Upadły - Mechowo oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV - KATALOG -
katalog 11. Rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Sosnowice - Leśniczówka oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV - KATALOG -
katalog 10. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV Golczewo - Sosnowice oraz budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV - KATALOG -
katalog 9. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby" - KS 43/2012 w działkach nr 257/1, 283, 257/3, 259, 119, 284, 47, 282, 296 obręb Kłęby. - KATALOG -
katalog 8. Rekultywacja nieczynnego, zamkniętego składowiska odpadów komunalnych o pow. 1,80 ha, na działce o numerze 12/4 obrębu Kłęby, gmina Golczewo - KATALOG -
katalog 7. Budowa sieci gazowej, rozdzielczej, średniego ciśnienia - De 40PE100 na działkach o nr ewidencyjnym 147 i 545/4 obręb 2 Golczewo - KATALOG -
katalog 6. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo - nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.) - KATALOG -
katalog 5. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 12/13 obręb 3 Golczewo - KATALOG -
katalog 4. Dotyczy przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog 3. Budowie stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n. n. 0,4 kV w miejscowości Strzegowo, Wysoka Kamieńska na działkach położonych w obrębach: Strzegowo - nr 539/4, 37/4, 41/1, 45/5, 45/4, 17/1, 62, 60, 66, 22/3, 35, 19, 22/1, 36; Wysoka Kamieńska - nr 455, 313/1, 454, 539/8, 539/9 - KATALOG -
katalog 2. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo ? nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.) - KATALOG -
katalog 1. Budowa do 12 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy całkowitej 36 MW na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 527/1, 527/2, 527/3, 527/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kozielice gmina Golczewo oraz na działkach oznaczonych nr 87/2, 87/3, 89/1, 89/2 oraz 91/2 położonych w obrębie geodezyjnym Śniatowo gmina Kamień Pomorski (c.d.-lp. 13 z 2012 r.) - KATALOG -