Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 97/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 20:05
Nr 96/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie prawa pierwokupu 2014-01-08 08:49
Nr 95/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnych 2014-01-08 08:49
Nr 94/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:59
Nr 93/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2014-01-08 08:39
Nr 92/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych 2014-01-08 08:38
Nr 91/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:53
Nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:33
Nr 89/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży 2014-01-07 15:35
Nr 88/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:47
Nr 87/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-17 19:31
Nr 86/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2014-01-07 14:51
Nr 85/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-01-07 14:40
Nr 84/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2013-11-14 15:16
Nr 83/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie prawa pierwokupu 2013-11-14 13:43
Nr 82/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2013-11-14 13:42
Nr 81/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2013-11-14 13:41
Nr 80/2013 z dnia 25 października 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2013-11-14 13:35
Nr 79/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Golczewo w ramach projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golczewo" dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro 2013-11-28 08:07
Nr 78/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości 2013-11-14 13:33
Nr 77/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2013-11-13 15:35
Nr 76/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania ?Remont świetlicy wiejskiej w Niemicy?, wykonanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Boś.WB.7351-527/2010, Nr 622/2010 z 14 10 2010 r., wydanej przez Starostę Kamieńskiego oraz Umowy Nr ZZF.272.2.4.2013 z 12 września 2013 r. 2013-11-13 15:34
Nr 75/2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2013-11-13 15:33
Nr 74/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-11-13 15:32
Nr 73/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-13 15:31
Nr 72/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 15:29
Nr 71/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 15:29
Nr 70/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 15:28
Nr 69/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 15:27
Nr 68/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania biegłego przy czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej 2013-11-13 15:26
Nr 67/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży 2013-11-13 15:24
Nr 67/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i sprzedaży 2013-11-13 15:24
Nr 66/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021 2013-11-13 15:22
Nr 65/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2014 r. 2013-11-13 15:20
Nr 64/2013 z dnia 6 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013-11-13 15:19
Nr 63/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sosnowice 2013-11-13 15:18
Nr 62/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-13 15:17
Nr 61/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2013-11-13 15:16
Nr 60/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2013-11-13 15:16
Nr 59/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 15:06
Nr 58/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 15:05
Nr 57/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych czynszu za lokale mieszkalne 2013-11-13 15:04
Nr 56/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Golczewo lokali socjalnych 2013-11-13 15:03
Nr 55/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia celów jakości Urzędu Miejskiego w Golczewie na 2013 r. 2013-11-13 15:02
Nr 54/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i przeniesienie prawa własności budynku 2013-11-13 15:01
Nr 53/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komijsi Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-11-13 15:00
Nr 52/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na otwarty konkurs dotyczący powierzenia zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechnienia wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w różnych wypadkach 2013-11-13 15:01
Nr 51/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 14:54
Nr 50/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-11-13 14:54
Zarządzenie nr 49/2013 2014-01-17 17:31
Nr 48/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 2013-07-29 15:17
Nr 47/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 15:15
Nr 46/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej 2013-07-29 15:14
Nr 45/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-07-29 15:12
Nr 44/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 15:10
Nr 43/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 15:09
Nr 42/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 15:08
Nr 41/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Golczewie 2013-07-29 14:51
Nr 40/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2013-07-29 14:47
Nr 39/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2013-07-29 14:46
Nr 38/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2013-07-29 14:40
Nr 37/2013 z dnia 31 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i aktualizacji "Mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Golczewo" 2013-07-29 14:39
Nr 36/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 14:36
Nr 35/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 14:35
Nr 34/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2013-07-29 14:33
Nr 33/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 13:51
Nr 32/2013 z dnia 16 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych czynszu za lokale mieszkalne 2013-07-29 13:49
Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2013-07-29 13:48
Nr 30/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2013-07-29 13:47
Nr 29/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 13:45
Nr 28/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 13:43
Nr 27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-07-29 13:42
Nr 26/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-07-29 13:39
Nr 25/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia i aktualizacji ?Mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Golczewo? 2013-04-11 09:27
Nr 24/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w dziale gospodarki odpadami w urzędzie Miejskim w Golczewie 2013-04-16 15:16
Nr 23/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2013-04-11 09:24
Nr 22/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-04-11 09:22
Nr 21/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-04-11 08:57
Nr 20/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-04-11 08:55
Nr 19/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2013-04-11 08:53
Nr 18/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Golczewie 2013-04-11 08:51
Nr 17/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Golczewie 2013-04-11 08:50
Nr 16/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Golczewie 2013-04-11 08:49
Nr 15/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2013-04-11 08:48
Nr 14/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie rozpoczęcia wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Golczewie według normy PN-EN ISO 9001:2009 2013-04-11 08:44
Nr 13/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2013-04-11 08:41
Nr 12/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Golczewa do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-04-11 08:35
Nr 11/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-04-11 08:34
Nr 10/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-02-28 15:46
Nr 9/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. etyki w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2013-02-28 15:43
Nr 8/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r. 2013-02-28 15:42
Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów osobowych Gminy Golczewo do celów służbowych 2013-02-28 15:40
Nr 6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-02-28 15:39
Nr 5/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pojedynczego zestawu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Golczewie 2013-02-28 15:38
Nr 4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwoty funduszu premiowego oraz funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Golczewie na 2013 r. 2013-02-28 15:37
Nr 3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2014-01-20 09:55
Nr 2/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złozonych ofert ba otwarty konkurs dotyczący wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Golczewo w 2013 roku 2014-01-16 23:06
Nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok 2014-01-16 22:56