Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr XXXVII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2014-2022 2014-01-09 12:49
dokument Nr XXXVII/229/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2014 2014-01-09 12:48
dokument Nr XXXVII/228/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2014-01-09 12:47
dokument Nr XXXVII/227/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2014 r. 2014-01-09 12:50
dokument Nr XXXVII/226/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Golczewo 2014-01-09 12:45
dokument Nr XXXVII/225/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-01-09 12:44
dokument Nr XXXVII/224/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2014-01-09 12:43
dokument Nr XXXVII/223/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2014-01-09 12:42
dokument Nr XXXVII/222/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2007-2010" wraz z przyjęciem "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004-2015" 2014-01-09 12:42
dokument Nr XXXVI/221/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-17 10:01
dokument Nr XXXV/220/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Golczewo 2013-12-17 09:58
dokument Nr XXXV/219/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa chodnika w miejscowości Baczysław i Kretlewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108" 2014-01-08 16:09
dokument Nr XXXV/218/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-12-17 09:57
dokument Nr XXXIV/217/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2013-10-31 14:57
dokument Nr XXXIV/216/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2013-10-31 14:55
dokument Nr XXXIV/215/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminie Golczewo 2013-10-31 14:54
dokument Nr XXXIV/214/2013 z dnia 28 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2013-10-31 14:53
dokument Nr XXXIV/213/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2013-10-31 14:52
dokument Nr XXXIV/212/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2014 r. 2013-10-31 14:49
dokument Nr XXXIV/211/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-10-31 14:47
dokument Nr XXXIII/210/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2013-10-29 14:17
dokument Nr XXXIII/209/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2013-10-29 14:16
dokument Nr XXXIII/208/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2013-10-29 14:15
dokument Nr XXXIII/207/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-10-29 14:13
dokument Nr XXXII/206/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sosnowice 2013-08-14 07:54
dokument Nr XXXII/205/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Sosnowice 2013-08-14 07:54
dokument Nr XXXII/204/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie odłączenia miejscowości Sosnowice z Osiedla Golczewo 2013-08-14 07:53
dokument Nr XXXI/203/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie 2013-07-03 09:03
dokument Nr XXXI/202/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-07-03 09:02
dokument Nr XXXI/201/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-07-03 09:01
dokument Nr XXXI/200/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-07-03 08:56
dokument Nr XXXI/199/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-07-03 08:55
dokument Nr XXXI/198/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2013-07-03 08:55
dokument Nr XXXI/197/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2012 r. 2013-07-03 08:54
dokument Nr XXX/196/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2013-05-23 12:57
dokument Nr XXX/195/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-05-23 12:57
dokument Nr XXX/194/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-05-23 12:56
dokument Nr XXX/193/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 r. 2013-05-23 12:55
dokument Nr XXX/192/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Golczewo 2013-05-23 12:54
dokument Nr XXX/191/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminie Golczewo 2013-05-23 12:53
dokument Nr XXIX/190/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statutu Gminy Golczewo 2013-04-08 12:12
dokument Nr XXIX/189/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie 2013-04-08 12:10
dokument Nr XXIX/188/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-04-08 12:09
dokument Nr XXIX/187/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 r. 2013-04-08 12:08
dokument Nr XXIX/186/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r. 2013-04-08 12:07
dokument Nr XXIX/185/2013 z dnia 22 marca 2013 r. uchylająca chwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych 2013-04-08 12:06
dokument Nr XXIX/184/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Golczewo 2013-04-08 12:04
dokument Nr XXIX/183/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2013 r. 2013-04-08 12:03
dokument Nr XXVIII/182/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Golczewa 2013-04-08 12:01
dokument Nr XXVIII/181/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-04-08 12:00
dokument Nr XXVIII/180/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-04-08 11:58
dokument Nr XXVIII/179/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-04-08 11:57
dokument Nr XXVIII/178/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-08 11:55
dokument Nr XXVII/177/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2013 r. 2013-04-08 11:52
dokument Nr XXVII/176/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2013 r. 2013-04-08 11:53
dokument Nr XXVII/175/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. 2013-04-08 11:53
dokument Nr XXVII/174/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 2013-04-08 11:37
dokument Nr XXVII/173/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-04-08 11:36
dokument Nr XXVII/172/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z bonifikatą 2013-04-08 11:35
dokument Nr XXVII/171/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych 2013-04-08 11:34
dokument Nr XXVII/170/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Golczewie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-04-08 11:33
dokument Nr XXVII/169/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo 2013-04-08 11:04
dokument Nr XXVI/168/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-29 10:19
dokument Nr XXVI/167/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-29 10:18
dokument Nr XXVI/166/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-29 10:18
dokument Nr XXVI/165/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo 2013-01-29 10:15
dokument Nr XXVI/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2013-01-29 10:16