herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok 2014-01-20 15:57
Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok 2014-01-20 15:58
Uchwała Nr XCIII.160.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Golczewa z wykonania budżetu za 2014 r. przedłożonego raz z informacją o stanie mienia komunalnego 2015-05-06 09:25
Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo, jednostek organizacyjnych Gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok 2014-01-20 15:52
Uchwała Nr VII.28.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2014-2022 2014-01-20 15:11
Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2014-2022 2014-01-17 00:17
Uchwała nr XXXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2014 2014-01-17 00:17
Uchwała Nr CLXXIX.507.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Golczewo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 2013-12-30 13:52
Uchwała Nr CLXXIX.506.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2014 rok 2013-12-30 13:51
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2014 r. - KATALOG -