Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog 17. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i łączy światłowodowych w teletechnicznej kanalizacji kablowej, łączących Farmę Wiatrową Kłęby z punktem odbioru energii na działce nr 156, obręb Kłęby, gmina Golczewo. - KATALOG -
katalog 16. Przebudowa układu zasilania energetycznego SN 15kV Wysoka Kamieńska-Golczewo. Budowa linii elektroenergetycznych kablowych nn. 0,4kV oraz posadowienie nowych urządzeń energetycznych, słupów linii napowietrznych, złączy i szaf kablowych itp. w celu wykonania powiązań liniowych istniejącej sieci nn. 0,4kV z nowymi stacjami transformatorowymi 15/0,4kV?. 23, 64, 65, 80/1, 82/2, 171/2, 173/3, 173/4, 189/1, 189/2 obręb Baczysław; 49, 58, 60, 70, 76/5, 77, 81/1 obręb Kretlewo; 54/7, 97/3, 97/4, 214/6, 215 obręb Gadom; 21/8, 22/13, 23/8 obręb Kłęby. - KATALOG -
katalog 15. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog 14. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i łączy światłowodowych w teletechnicznej kanalizacji kablowej, łączących Farmę Wiatrową Kłęby z punktem odbioru energii. - KATALOG -
katalog 13. Rozbudowia elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i n.n. 0,4kV w miejscowości Samlino działki nr 128, 161, 117, 60/4, 61/3, 60/5, 61/4, 60/6, 282/6, 54/1, 104, 143, 16/5, 62/1 obręb Samlino; Golczewo obręb 1 działki nr 58, 69/1, 69/2, 68, 70/1, 70/2 - KS 47/12 - KATALOG -
katalog 12. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby działki nr 119, 148, 47, 284, 105, 95, 88 obręb Kłęby, Ronica działki nr 8, 2, 5, 3/3 obręb Ronica, Kłodzino nr 1, 35 obręb Kłodzino - KS 44/2012 - KATALOG -
katalog 11. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w miejscowości Golczewo obręb 1, działki nr 31, 61, 58, 62/3, 63, 48/5, 35/7 - KATALOG -
katalog 10. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Stary Tartak w miejscowości Golczewo w działkach nr 402/51 obręb 6 Golczewo, nr 410, 626/26 i 626/14 obręb 5 Golczewo - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 14.04.2014 r. 2014-04-15 14:50
katalog 9. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, działka nr ewidencyjny 545/4 obręb 2 Golczewo. - KATALOG -
katalog 8. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Kłęby w działkach nr 313, 317/4, 320, 346/1 - KATALOG -
katalog 7. Budowa fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, na działkach 181 i 300 obręb Mechowo (c.d.-lp. 20 z 2013 r.) - KATALOG -
katalog 6. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo - nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.) - KATALOG -
dokument 5. Obwieszczenie Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w części obrębów ewidencyjnych Kłęby i Kłodzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-01-29 08:12
katalog 4. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. 0,4kV w miejscowości Wysoka Kamieńska w działkach 363/3 i 191/5 (c.d.-lp. 19 z 2013 r.) - KATALOG -
katalog 3. Modernizacja układu zasilania energetycznego SN 15kV w m-ści Kozielice, Dargoszewo, Koplino. Budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i linii światłowodowych oraz posadowieniu nowych słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na działkach położonych w obrębach: Kozielice - nr 24/2, 40, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 81, 92, 125, 128, 131, 132/1, 132/4, 139; Dargoszewo - nr 27, 28, 38, 43, 44, 50, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/4, 78, 81/1, 81/6, 96/1, 115/3, 115/4, 115/5; Koplino - nr 29, 30, 32, 91, 92, 93/1, 93/2, 97; Śniatowo ? nr 87/4, 88 (c.d.-lp. 15 z 2012 r.) - KATALOG -
katalog 2. Budowa elektrowni wiatrowej na działkach oznaczonych nr: 20/3, 20/4, 20/5 (wydzielonych z działki nr 20/1) i nr 32/1 (wydzielonej nr 32) położonych w obrębie geodezyjnym Kretlewo gmina Golczewo, na działkach nr 53/1 (wydzielonych z działki nr 53), nr 57/1 (wydzielonych z działki nr 57), nr 92/1 (wydzielonych z działki nr 92), 93/2 (wydzielonych z działki nr93) położonych w obrębie geodezyjnym Dargoszewo i na działce nr 136/1 (wydzielonych z działki nr136) w obrębie geodezyjnym Baczysław, na działkach nr 271/1, 271/4 w obrębie geodezyjnym Samlino i na działkach nr 135/1 i 126/3 w obrębie geodezyjnym Niemica (c.d.-lp. 6 z 2012 r.) - KATALOG -
katalog 1. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ulicy 9 Maja w miejscowości Golczewo w działkach nr 58 i 61 obręb 1 Golczewo - KATALOG -