Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
17. Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża Kłodzino III, położonego na części nieruchomości o numerze działki 318/4 w obrębie ewidencyjnym Kłodzino, gm. Golczewo - KATALOG -
16.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golczewo 2015-10-29 14:44
15. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV polegająca na budowie i przebudowie kablowych sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębie Upadły, Wołowiec, Mechowo oraz Golczewo - KATALOG -
14. Adaptacja budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 552/3 obrębu 4 Golczewo - KATALOG -
13. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV. Sosnowice - Błotno - Grabin - KATALOG -
12. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV" - obręby: Golczewo 2, Golczewo 7 i Sosnowice - KATALOG -
11. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV, Sosnowice - Unibórz - KATALOG -
10. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (c.d.-lp. 15 z 2014 r.) - KATALOG -
9. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w miejscowości Golczewo - KS 58/2012 II etap - KATALOG -
8. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15kV/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4kV. Golczewo, Sosnowice - KATALOG -
7. Adaptacja budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 552/3 obrębu 4 Golczewo - KATALOG -
6. Budowa drogi Gminy Golczewo w m. Kłęby (Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Kłęby gmina Golczewo) - KATALOG -
5. Budowa sieci wodociągowej Kłęby - Golczewo - wodociąg spinający - KATALOG -
4. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Budowa stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4kV: Mechowo, Konary, Krzepocin - KATALOG -
3. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Golczewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kłęby na działkach nr 670; 382/65; 672; 382/5; 561/7; 561/8 obręb 5 Golczewo oraz 284 i 259 obręb Kłęby - KATALOG -
2. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową miasta Golczewo z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Kłęby na działkach nr 670 obrębu 3 Golczewo i 284 obrębu Kłęby - KATALOG -
1. Rozbudowa sieci 0,4kV i 15kV oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębach Wołowiec, Upadły oraz Mechowo, gm. Golczewo - KATALOG -
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - KATALOG -