herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XCV.172.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Golczewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2017-09-21 11:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 rok 2017-09-21 11:07
Uchwała Nr XXXII.85.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2016 r. 2017-01-24 14:34
Uchwała Nr CCXXXIV.402.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burminstrza Golczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-10-07 15:24
Uchwała Nr CXVI.232.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2016-2022 2016-05-30 15:04
Uchwała Nr CXVI.233.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2016 r. 2016-05-30 15:03
Uchwała Nr LXVIII.120.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2016 r. 2016-04-05 14:10
Uchwała Nr LXVIII.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2016-2022 2016-04-05 14:07
Uchwała Nr XII.22.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2016-2022 2016-01-15 10:54
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2016-2022 - KATALOG -
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2016 r. - KATALOG -