Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. fermy tuczu drobiu w Mechowie) - KATALOG -
dokument 15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach Mechowo, Samlino i 5 Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-12-13 15:30
katalog 14. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo - KATALOG -
katalog 13. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo - KATALOG -
katalog 12. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Szkolną, Ogrodową, Osiedle Robotnicze i Witosa, przeznaczonych w części jako tereny pod zieleń parkową, sport i rekreację oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - KATALOG -
dokument 11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-10-23 15:50
katalog 10. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej działka nr ewidencyjny gruntu 545/48 obręb 2 Golczewo - KATALOG -
katalog 9. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo, nr projektu: KAM0601A - KATALOG -
katalog 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - KATALOG -
katalog 7. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa z dnia 25 sierpnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębach Samlino i Wołowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog 6. Studium uwarunkowańi i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dot. zmiany przeznaczenia terenów rolniczych pod tereny produkcji rolniczej w obrębie Mechowo - KATALOG -
katalog 5. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, celem podłączenia do sieci gazowej mieszkańców pobliskich działek. - KATALOG -
katalog 4. Program Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 - KATALOG -
katalog 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2017. - KATALOG -
katalog 2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach Mechowo, Samlino i 5 Golczewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - KATALOG -
katalog 1. Budowa fabryki resorów na działce nr 535 obrębu 2 Golczewo - KATALOG -