Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog 20. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Golczewo - KATALOG -
katalog 19. Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Golczewo 3 oraz stacji transformatorowej rozdzielczej SN/110kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/5 oraz 4/12 obręb Ronica, gmina Golczewo, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. - KATALOG -
katalog 18. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Golczewo 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działek nr 110,11,117 oraz 121 obrębu 0013 Kłęby, gmina Golczewo, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. - KATALOG -
katalog 17. Budowa farmy fotowoltaicznej "Golczewo I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kłodzino, gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie zlokalizowanej na działce 313 obrębu ewidencyjnego Kłodzino. - KATALOG -
katalog 16. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej PV Golczewo, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce 31/1 obręb 0004 Dargoszewo, gmina Golczewo, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. - KATALOG -
dokument Polowania na terenie gminy Golczewo 2019-10-15 14:30
dokument Polowania na terenie gminy Golczewo 2019-10-15 14:30
katalog 15. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard - Golczewo - KATALOG -
dokument Polowania na terenie gminy Golczewo 2019-10-09 11:00
katalog 14. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - KATALOG -
dokument Polowania na terenie gminy Golczewo w obwodzie łowieckim nr 35 2019-09-27 15:15
dokument Polowania na terenie gminy Golczewo w obwodzie łowieckim nr 58 2019-09-27 15:15
dokument Polowania na terenie obwodu łowieckiego nr 57 obejmującego tereny geodezyjne: Kłęby, obr. 5 Golczewo, Ronica, Drzewica i Kłodzino 2019-09-11 12:22
katalog 13. Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z - KATALOG -
katalog 12. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Bukowej w miejscowości Golczewo, w działce o numerze geodezyjnym 382/58 obręb 0005 Golczewo, gm. Golczewo - KATALOG -
katalog 11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dla terenów położonych w obrębach: Wysoka Kamieńska, Baczysław, Kretlewo, Gadom, Ronica, Kłęby, Sosnowice, Kłodzino oraz 2, 5, 6 i 7 miasta Golczewo - KATALOG -
katalog 10. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Słonecznej w miejscowości Golczewo, w działce o numerze geodezyjnym 545/48 obręb 0002 Golczewo, gm. Golczewo - KATALOG -
katalog 9. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębie Samlino - KATALOG -
katalog 8. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną na działkach nr 6/2, 6/3 i 5/1 obrębu Kretlewo - KATALOG -
katalog 7. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Osiedle Zdrojowe w miejscowości Golczewo, w działkach o numerach geodezyjnych: 702, 221/19, 221/21, 133/12, 133/19, 133/20 i 227 obręb 0004 gm. Golczewo - KATALOG -
katalog 6. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - gazyfikacja miejscowości Kłęby, gmina Golczewo - KATALOG -
katalog 5. Budowa na działce nr 589 obrębu 1 Golczewo ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby istniejącego zakładu uboju i przetwórstwa drobiu należącego do MADAMA Sp. z o. o. w Golczewie przy ul. Niepodległości 43 - KATALOG -
katalog 4. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Szkolnej w m-ści Golczewo, gm. Golczewo, w działkach o numerach ewidencyjnych 370/2 obręb 0005 Golczewo i 332/9 obręb 0006 Golczewo. - KATALOG -
katalog 3. OBWIESZCZENIE Burmistrza Golczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - KATALOG -
katalog 2. Wydobywanie kopalin - piasku ze złoża Wysoka Kamieńska IV - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 15 stycznia 2019 r. 2019-01-16 15:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2019 r. 2019-01-11 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2019 r. 2019-01-11 14:42
katalog 1. Budowa zespołu hal produkcyjnych z magazynami i biurami (c.d.-lp. 7 z 2018 r.) - KATALOG -