Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIII/69/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych


UCHWAŁA Nr VIII/69/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

  1. Ustala się następujące minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT) za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych i garaży
   wraz z niezbędnym gruntem położonych:

    1. na terenie miasta Golczewo - 0,50 zł;

    2. w pozostałych miejscowościach terenu gminy Golczewo - 0,30 zł.

  1. Ustala się następujące minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT) za wynajem lokali użytkowych wraz z niezbędnym gruntem położonych:

    1. na terenie miasta Golczewo - 7,00 zł;

    2. w pozostałych miejscowościach terenu gminy Golczewo - 3,00 zł.

  1. Ustala się następujące minimalne jednostkowe miesięczne stawki czynszu dzierżawy gruntu nie stanowiącego użytków rolnych, zastrzeżeniem gruntu, o którym mowa w § 1 i 2,
   w wysokości: - 1,00 zł/ m2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/69/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 27 września 2007 r.

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości komunalnych nie użytkowanych rolniczo, położonych na terenie gminy Golczewo.

Zawarcie umów dzierżawy wymaga ustalenia wytycznych do umownych stawek czynszu za dzierżawę oraz najem tych nieruchomości.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 16-10-2007 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2007 16:25