Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VIII/70/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie


UCHWAŁA NR VIII/70/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane

przez Przedszkole Publiczne w Golczewie

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia prowadzonego przez Gminę Golczewo Przedszkola Publicznego w Golczewie, w następujących wysokościach:

     1. za pierwsze dziecko w rodzinie - 80,00 zł,

     2. za drugie i kolejne dziecko w rodzinie - 70,00 zł.

  1. Traci moc uchwała nr XXVII/185/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne
   w Golczewie.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz w Przedszkolu Publicznym w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/70/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 27 września 2007 r.

Gmina Golczewo, prowadząc Przedszkole Publiczne w Golczewie, wykonuje świadczenia na rzecz dzieci do niego uczęszczających. Z powyższym łączą się określone koszty działalności, w szczególności koszty energii cieplnej i elektrycznej.

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z tego tytułu uczestniczą w częściowym utrzymaniu przedszkola.

W świetle obecnego stanu prawnego obowiązuje miesięczna opłata w wysokości 65,00 zł

Wejście w życie przedmiotowej uchwały spowoduje zwiększenie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów dzieci).

Zmianie ulegnie struktura odpłatności, tj. zwiększeniu do kwoty 80,00 zł lub 70,00 zł
(w zależności od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z danej rodziny).

Ten temat był przedmiotem zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Golczewie. Został on przyjęty do wiadomości bez głosów przeciwnych.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 16-10-2007 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Wilk 16-12-2013 18:12