Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIII/71/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r.


UCHWAŁA Nr VIII/71/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 27 września 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo
na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r. w § 5 wyrazy
„§ 911” zastępuje wyrazami „§ 931”.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/71/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 27 września 2007 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło, że w uchwale
Nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 czerwca 2007 r., nieprawidłowo zakwalifikowano przychody z tytułu emisji obligacji w § 911 - Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, które winny być zaklasyfikowane
w § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W związku z powyższym dokonano zmiany uchwały.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 16-10-2007 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2007 16:27