Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/74/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania skarbnika gminy


UCHWAŁA NR IX/74/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

    1. Na wniosek Burmistrza Golczewa powołuje się Panią Barbarę Krystynę DESZYŃSKĄ na funkcję skarbnika gminy z dniem 1 grudnia 2007 r.

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/74/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

Powołanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy, lecz następuje na wniosek burmistrza.

Po uwzględnieniu przez Radę Miejską w Golczewie wniosku Burmistrza Golczewa
w sprawie odwołania Pani Emilii Strycharczyk ze stanowiska skarbnika gminy zasadnym jest podjęcie decyzji o powołaniu na to stanowisko innej osoby.

Burmistrz zawnioskował, aby powołać Panią Barbarę Krystynę Deszyńską na stanowisko skarbnika z dniem 1 grudnia 2007 r.

Ww. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i spełnia wymogi określone w art. 42
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W latach 2002-2007 była zatrudniona na stanowisku skarbnika powiatu.

W związku z tym, iż uchwałą Nr IX/73/07 z dnia dzisiejszego nastąpiło odwołanie skarbnika niezbędnym jest niedopuszczenie do powstania wakatu.

Burmistrz przedstawił Panią Barbarę Krystynę Deszyńską jako kandydata na stanowisko skarbnika gminy.

Pani Barbara Krystyna Deszyńska posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i spełnia wymogi określone w art. 45 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2007 16:17