Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/75/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo


UCHWAŁA NR IX/75/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo

Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

    1. W uchwale nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r.
      w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 90, poz. 1755 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 2288) skreśla się § 6.

    1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/75/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

Część lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Golczewo (lokal nr 4 przy ul. Szkolnej 6C, lokale przy ul. Witosa 9 w Golczewie oraz lokale w budynku nr 4
w Samlinie) jest wyłączona ze sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty.

Polityka mieszkaniowa Gminy zmierza w kierunku wyprzedaży zasobów mieszkaniowych.

Powyższa zmiana pozwoli na szybsze zbycie przedmiotowych lokali.

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708
i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2007 16:18