Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/79/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA NR IX/79/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo”

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska
w Golczewie uchwala, co następuje:

    1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo”, zwanego dalej „Studium”, uchwalonego uchwałą nr XXXIII/218/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.

    1. Przedmiotem przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium jest przeznaczenie terenów pod eksploatację kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz komunikacją drogową w obrębie Kłodzino gmina Golczewo, na obszarze oznaczonym
      w załączniku do uchwały.

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/79/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

Uchwałą Nr XXXIII/218/02 z dnia 18 lipca 2002 r. Rada Miejska w Golczewie uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo. Zgodnie z jego zapisami głównymi uwarunkowaniami rozwoju gminy są między innymi występujące złoża surowców mineralnych.

Na podstawie Programu badań geologicznych dla wykonania zwiadu geologicznego ze złożami kruszywa naturalnego na terenie gminy Golczewo, jako obszar proponowany do udokumentowania złóż kruszywa występuje rejon Kłodzino.

W opracowanym i zatwierdzonym Studium określono jedynie zapisy o możliwości występowania złóż kruszywa natomiast podjęcie dzisiejszej uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury zmiany studium z przeprowadzeniem w dalszym etapie prac planistycznych zmierzających do opracowania planu miejscowego na wydobycie kopalin.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127,
poz. 880.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2007 16:21