Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/83/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.


UCHWAŁA NR IX/83/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn .zm.) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 1. Określa się wysokość stawki rocznej od posiadania psów:

    1. od jednego psa 15,00 zł;

    2. od kolejnego następnego 20,00 zł.

 1. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psa ciąży na posiadaczu psa i powstaje
  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana stanu posiadania.

   1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca 2008 r., a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności, w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

  1. O wszelkich zmianach dotyczących stanu posiadania psa na posiadaczu psa ciąży obowiązek powiadomienia Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od daty jej zaistnienia.

  1. Pobór opłaty od posiadania psów odbywa się w drodze inkasa. Opłaty od posiadania psów można również dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Golczewie.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Perużyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/83/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

Opłata od posiadania psów może być stosowana począwszy od 2008 r. (dotychczas podatnicy uiszczali podatek od posiadania psów). Jej maksymalna stawka nie może przekroczyć 100 zł rocznie za jednego psa.

Zasady poboru oraz terminy płatności tej opłaty nie uległy zmianie w porównaniu do 2007 r.

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Niemczycki 31-01-2008 12:15