Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/91/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zas


UCHWAŁA NR X/91/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Golczewo

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222, Nr 160,
poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

  1. Ustala się wartość jednego punktu, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych:

    1. w wysokości 5,00 zł dla pracowników zatrudnionych w:

     1. Zespole Szkół Ogólnokształcących w Golczewie,

     2. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golczewie,

     3. Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie,

     4. Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie;

    2. w wysokości 6,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Publicznych
     w Golczewie.

  1. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek wymienionych w § 1.

  1. Traci moc uchwała nr XXVIII/177/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę
   do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Golczewo

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/91/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.) miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do tego rozporządzenia i wartości jednego punktu.

Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską
w Golczewie. Wartość tego punktu dotychczas wynosiła 4,50 zł.

Wartość punktu określona w uchwale została ustalona z kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 04-01-2008 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Niemczycki 01-02-2008 13:41