Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/96/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.


 

UCHWAŁA Nr XI/96/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

    1. Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

 

    1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Golczewie.

 

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/96/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

Zgodnie z uchwałą Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Golczewie do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy: kontrola działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy, występowanie
z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi, wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

 

Komisja Rewizyjna podlega Radzie Miejskiej, przedkłada plan jej plan pracy
oraz sprawozdanie z działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr XI/96/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

W G O L C Z E W I E

na 2008 r.

 

Lp.

Termin

Temat

 

1.

 

MARZEC

 

Kontrola realizacji wniosków sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz radnych za 2007 r.

 

2.

 

KWIECIEŃ

 

Kontrola wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2007 r.
- wypracowanie wniosku o absolutorium.

 

3.

 

 

MAJ

 

  1. Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Burmistrza Golczewa za 2007 r.

  2. Rozpatrzenie skarg i wniosków dotyczących pracy Burmistrza Golczewa za 2007 r. i za I kwartał 2008 r.

 

 

4.

 

WRZESIEŃ

 

Kontrola obiektu sportowego za stadionie sportowym
- dokończenie inwestycji.

 

 

5.

 

PAŹDZIERNIK

 

Kontrola inwestycji gminnej - schronisko dla zwierząt w Sosnowcach
- kolejne etapy inwestycji.

 

 

6.

 

LISTOPAD

 

Sposób pozyskania środków unijnych - tworzenie dokumentacji
oraz wydatki poniesione na ten cel.

 

 

 

 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 12:46