Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/97/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2008 r.


 

UCHWAŁA Nr XI/97/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2008 r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

    1. Ustala się plan pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

 

    1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Golczewie.

 

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/97/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

Zgodnie z uchwałą Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Golczewie do zakresu działania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska należą sprawy: gospodarki finansowej gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków, budownictwa mieszkaniowego, targowisk, handlu i współpracy
z organizacjami pozarządowymi, wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska podlega Radzie Miejskiej, przedkłada plan jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr XI/97/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI FINANSÓW, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ

W G O L C Z E W I E

na 2008 r.

 

 

 

Lp.

Termin

Temat

 

1.

 

KWIECIEŃ

 

Analiza dochodów Gminy Golczewo.

 

2.

 

MAJ

 

Przygotowanie Gminy do sezonu letniego.

 

3.

 

CZERWIEC

 

Kontrola bezpieczeństwa publicznego oraz kontrola ochrony przeciwpożarowej Gminy Golczewo.

 

4.

 

WRZESIEŃ

 

Analiza budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2008 r.

 

5.

 

PAŹDZIERNIK

 

Analiza prowadzonej gospodarki mieszkaniowej przez Gminę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 12:46