Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/100/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr XI/100/08/

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

  1. Zatwierdza się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przedstawione przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie, zwany dalej „Zakładem”, we wniosku
   z dnia 17 stycznia 2008 r.:

    1. grupa taryfowa WG (gospodarstwa domowe zaopatrywane z hydroforni znajdujących się na terenie gminy Golczewo przez sieć wodociągową będącą własnością Gminy Golczewo
     i eksploatowaną przez Zakład) 2,24 zł/m3;

 

    1. grupa taryfowa WP (przemysłowi odbiorcy wody zaopatrywani z hydroforni znajdujących się na terenie gminy Golczewo przez sieć wodociągową będącą własnością Gminy Golczewo i eksploatowaną przez Zakład) 2,24 zł/m3.

 

  1. Zatwierdza się następujące taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione przez Zakład we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r.:

    1. grupa taryfowa SG (gospodarstwa domowe dostarczające ścieki do oczyszczalni znajdującej się w miejscowości Golczewo) 4,48 zł/m3;

 

    1. grupa taryfowa SP (przemysłowi dostawcy ścieków do oczyszczalni znajdującej się
     w miejscowości Golczewo) 4,48 zł/m3;

 

  1. Ceny jednostkowe, o których mowa w § 1 i 2, są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki).

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r. i podlega ogłoszeniu
   na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Golczewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
   w Golczewie na okres 14 dni oraz na stronie www.golczewo.pl.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/100/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

Zgodnie z przepisami art. 20 i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków:

- przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne określa taryfę na rok,

- taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały ww. terminie, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Wnioskiem złożonym w Urzędzie Miejskim w dniu 17 stycznia 2008 r. Kierownik Zakładu Usług Publicznych w Golczewie wystąpił o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wniosek został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Taryfa jest jednolita i jednoczłonowa. Zawiera jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków.

Zawiera cenę 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków. Ceny zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Niezbędne przychody zostały ustalone na podstawie kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych
w poprzednim roku obrachunkowym, tj. w okresie 12 kolejnych pełnych miesięcy.

 

Według nowych taryf stawki brutto będą kształtować się następująco:

 

dotychczas po zmianie Wzrost (%)

 

WG 2,03 zł/m3 2,40 zł/m3 18 %

WP 2,03 zł/m3 2,40 zł/m3 18 %

SG 3,10 zł/m3 4,79 zł/m3 55 %

SP 3,10 zł/m3 4,79 zł/m3 55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 12:48