Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/105/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej


UCHWAŁA NR XI/105/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Golczewo położone:

    1. w obrębie 5 miasta Golczewa w działce nr 632/16 o powierzchni 208 m2, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej - działki nr 298/2 objętej księgą wieczystą
     KW Nr 513;

    2. w obrębie 6 miasta Golczewa w działce nr 332/2 o powierzchni 26 m2, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej - działki nr 272/2 objętej księgą wieczystą
     KW Nr 5620;

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/105/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Golczewo, przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Właściciele tych nieruchomości złożyli wnioski o nabycie od Gminy Golczewo gruntu, który bezpośrednio graniczy z działkami stanowiącymi ich własność i ze względu
na kształt nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość.

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104,
poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 35, poz.218, Nr 123, poz. 851 i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 13:08