Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/106/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Golczewa


UCHWAŁA Nr XI/106/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Golczewa

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)), art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) oraz § 63
ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Golczewo stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/105/96 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie statutu Gminy Golczewo (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 5, poz. 46, z 1997 r. Nr 15, poz. 143, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 4, poz. 38 i Nr 35, poz. 803 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 601) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

    1. Ustala się Burmistrzowi Golczewa dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r.
      w wysokości 7.829,27 zł.

 

    1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Golczewie.

 

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/106/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

Wynagrodzenia pracowników samorządowych, w tym burmistrza, ustalane są przez radę gminy w oparciu o obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów.

Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza Golczewa ustalone zostało uchwałą
Nr III/13/06 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006 r. uwzględniając przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z późn. zm.). Trzynastka czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne mieści się w pojęciu wynagrodzenia w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy
o pracownikach samorządowych.

Projekt niniejszej uchwały ma za zadanie dostosowanie się do obowiązującego stanu prawnego regulującego powyższe zagadnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 13:16