Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XII/114/08 z 28 marca 2008 r. - zmieniajaca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych


UCHWAŁA Nr XII/114/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

  1. W uchwale nr VIII/69/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 września 2007 r.
   w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Ustala się następujące minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT) za wynajem lokali użytkowych wraz z niezbędnym gruntem położonych:

    1. na terenie miasta Golczewo - 3,00 zł;

    2. w pozostałych miejscowościach terenu gminy Golczewo - 1,00 zł.”.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/114/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 marca 2008 r.

 

Po przeanalizowaniu ustalonej minimalnej miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT) za wynajem lokali użytkowych wraz
z niezbędnym gruntem uznano, że stawka jest za wysoka. Lokale użytkowe będące w zasobie Gminy Golczewo charakteryzują się obniżonym standardem i złym stanem technicznym, wymagają dlatego każdorazowo przystosowania na koszt najemcy, przed rozpoczęciem
w nich jakiejkolwiek działalności.

W związku z czym postanowiono obniżyć stawkę.

 

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 04-04-2008 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 13:29