herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr instytucji kultury, zwany dalej „rejestrem”, dla których organizatorem jest Gmina Golczewo, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), a w formie elektronicznej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 21 maja 2012 r.

3. Rejestr prowadzi:

 Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
tel. nr 91 3860127, faks nr 91 3860123


4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
    1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.


5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się w Biuletynie Informacji Publicznej      (www.bip.golczewo.pl).


6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury  prowadzone formie papierowej.


7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


8. Odpis z rejestru pełny lub skrócony przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Rejestr instytucji kultury w formacie PDF


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Wilk 15-11-2012 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Wilk 19-11-2012 09:38