Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przewóz uczniów do i ze szkół na terenie gm. Golczewo 2020-07-14 15:37 Po terminie składania ofert
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Wysokiej Kamieńskiej 2020-06-18 12:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie wraz z robotami powiązanymi 2020-06-05 15:03 Po terminie składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych 2020-04-10 12:19 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 wraz z robotami powiązanymi 2020-03-31 15:52 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 2020-01-16 08:34 Po terminie składania ofert
Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie 2019-11-26 15:31 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 2019-11-26 13:48 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 2019-10-28 15:41 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 2019-10-07 16:05 Po terminie składania ofert
Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach 2019-09-30 15:41 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów 2019-07-04 15:53 Po terminie składania ofert
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino II 2019-05-15 09:30 Po terminie składania ofert
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino 2019-04-23 16:10 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo 2019-01-14 16:40 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo 2018-11-30 13:37 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2018-10-03 09:30 Po terminie składania ofert
?Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej? 2018-09-24 08:06 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie Golczewo podczas roku szkolnego 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych 2018-07-11 13:46 Po terminie składania ofert
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Posterunek Policji i Gabinet Rehabilitacyjny w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Zwycięstwa 25 w Golczewie 2018-06-11 12:39 Po terminie składania ofert
Przebudowa I odcinka drogi dojazdowej - ul. Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej - PRZETARG II 2018-05-21 13:51 Po terminie składania ofert
Przebudowa I odcinka drogi dojazdowej - ul. Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej 2018-04-05 12:47 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie - I ETAP 2018-03-20 10:28 Po terminie składania ofert
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie - drugi przetarg 2017-10-06 14:33 Po terminie składania ofert
Remont i modernizacja zespołu sanitarno-socjalnego w świetlicy przy OSP w Golczewie 2017-09-15 14:17 Po terminie składania ofert
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo 2017-07-12 14:50 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2018 roku 2017-06-02 14:57 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych II przetarg 2017-04-21 12:30 Po terminie składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Stary Tartak w Golczewie 2017-04-04 13:07 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Szczucze w Golczewie dla celów rekreacyjno?turystycznych 2017-04-03 14:35 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej w 2016 i 2017 roku na podstawie biletów miesięcznych 2016-07-08 11:07 Po terminie składania ofert
Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 2016-07-05 14:32 Po terminie składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna i Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej 2016-06-29 12:49 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2017 roku 2015-10-29 13:57 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych 2015-07-13 11:47 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo Gmina Golczewo 2014-09-30 15:25 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2014 roku do 31.12.2015 roku 2014-04-30 15:49 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 2014-04-15 13:27 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych 2013-09-20 14:38 Po terminie składania ofert
Remont lokalu świetlicy wiejskiej w Niemicy 2013-08-21 12:51 Po terminie składania ofert
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Golczewo 2013-07-09 12:11 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej podczas roku szkolnego 20013/14 oraz 2014/15 2013-06-10 13:19 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2013 roku do 30.06.2014 roku 2013-05-09 12:32 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat 2012-02-01 13:51 Po terminie składania ofert
Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach realizacji projektu pn: Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia 2011-11-17 13:00 Po terminie składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu - II przetarg 2011-08-30 10:57 Po terminie składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu 2011-08-11 13:52 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej podczas roku szkolnego 2011/12 oraz 2012/13 na podstawie biletów miesięcznych 2011-07-27 15:09 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie - II przetarg 2011-06-17 15:11 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 2011-05-17 13:53 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie 2011-01-14 15:14 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia dla projektu pn: Rozbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażenia 2011-01-12 20:44 Po terminie składania ofert
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie 2010-11-24 12:44 Po terminie składania ofert
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 oraz dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie - II przetarg 2010-10-28 22:12 Po terminie składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego - II przetarg 2010-10-07 21:14 Po terminie składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego 2010-09-15 15:08 Po terminie składania ofert
Golczewo: Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (trawniki) Wzgórza Zamkowego w Golczewie - II przetarg 2010-09-13 23:08 Po terminie składania ofert
Urządzenie placów zabaw w Gminie Golczewo, w miejscowościach: Kłodzino, Upadły, Wysoka Kamieńska 2010-09-09 15:55 Po terminie składania ofert
Instalacja urządzeń grzewczych w budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Golczewie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 2010-09-08 15:52 Po terminie składania ofert
Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (trawniki) Wzgórza Zamkowego w Golczewie 2010-09-03 14:05 Po terminie składania ofert
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 oraz dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby stworzenia Centrum Kultury w Golczewie 2010-08-26 21:20 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1 - Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem do Golczewa 2010-08-18 23:19 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Szkolnej w Gminie Golczewo wraz z przejęciem wód opadowych i odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 2010-07-02 14:53 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz 2010-07-02 12:17 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz 2010-06-24 10:07 Po terminie składania ofert
Budowa budynku socjalnego na działce nr 538.1 położonego w miejscowości Sosnowice wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat 2010-06-15 14:59 Po terminie składania ofert
Budowa budynku socjalnego na działce nr 538.1 położonego w miejscowości Sosnowice wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat 2010-05-17 15:05 Po terminie składania ofert
Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym. 2010-05-13 16:57 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo 2010-04-01 14:01 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat 2009-11-26 15:37 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej (ponowienie przetargu) 2009-10-21 15:24 Po terminie składania ofert
Golczewo: Zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola publicznego w Golczewie 2009-10-14 13:30 Po terminie składania ofert
Budowa kortu tenisowego o nawierzchni trawa syntetyczna przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie ul. Szkolna 2 2009-10-14 11:38 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej 2009-10-09 15:46 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w gm. Golczewo podczas roku szkolnego 2009/10 oraz 2010/11 2009-07-10 14:37 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat 2008-12-29 09:15 Po terminie składania ofert
Dostawa energii cieplnej do obiektów należących do zasobów Gminy Golczewo 2008-07-14 16:34 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska 2008-07-08 15:07 Po terminie składania ofert
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie 2008-03-26 15:03 Po terminie składania ofert