herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja 5. Marcin Schulz 2019-02-19 09:25:11
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 15 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-15 14:59:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-02-15 11:19:40
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2019-02-12 15:31:15
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2019-02-12 15:29:32
Informacja o wyniku przetargu z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-12 10:42:53
Informacja o wyniku przetargu z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-12 10:42:45
Informacja o wyniku przetargu z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-12 10:42:36
Informacja o wyniku przetargu z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-12 10:42:29
Informacja o wyniku przetargu z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-12 10:42:20
Informacja o wyniku przetargu z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-12 10:42:11
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Burmistrza Golczewa z dnia 7 lutego 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-08 10:55:48
2019 Marcin Schulz 2019-02-08 10:54:44
Kadencja 2018-2023 Marcin Schulz 2019-02-08 10:54:34
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2019-02-06 13:35:26
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Schulz 2019-02-06 13:34:00
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z 5 lutego 2019 r. o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Golczewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-06 10:34:14
Zarządzenie nr 24/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z 24 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Marcin Schulz 2019-02-06 10:32:35
Wybory samorządowe - kadencja 2018-2023 (07.04.2019) uzupełniające w okręgu wyborczym nr 15 Marcin Schulz 2019-02-06 10:30:03
Urbanowicz Daniel Konrad Marcin Schulz 2019-02-06 10:17:00
Wawrzyński Krzysztof Marcin Schulz 2019-02-06 10:16:47
Gajlun Ireneusz Adam Marcin Schulz 2019-02-06 10:16:26
Kłysewicz Radosław Marcin Schulz 2019-02-06 10:16:10
Marks Jaromir Marcin Schulz 2019-02-06 10:12:59
Pakuła Waldemar Stanisław Marcin Schulz 2019-02-06 10:10:56
Waszczenko Teresa Marcin Schulz 2019-02-06 10:10:18
Liszka Ryszard Marcin Schulz 2019-02-06 10:09:31
Bednarz Danuta Weronika Marcin Schulz 2019-02-06 10:08:52
Cieślikiewicz Wanda Marcin Schulz 2019-02-06 10:08:13
Cieślikiewicz Wanda - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 10:08:04
Cieślikiewicz Wanda - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 10:08:01
Osowska Iwona Marzenna Marcin Schulz 2019-02-06 10:07:22
Caban Tomasz Gabriel - radny Marcin Schulz 2019-02-06 10:02:24
Auguścik Jarosław - radny Marcin Schulz 2019-02-06 10:01:45
Auguścik Jarosław - Radny - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 10:01:24
Auguścik Jarosław - Radny - dokument usunięty Marcin Schulz 2019-02-06 10:01:04
Swatowski Andrzej - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2019-02-06 09:19:13
Oświadczenia złożone w 2019 r. Marcin Schulz 2019-02-06 09:18:53
Andrzej Swatowski - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2019-02-06 09:17:03
Swatowski Andrzej - zastępca burmistrza Marcin Schulz 2019-02-06 09:16:09