herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CCXXXVIII.407.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Golczewo na lata 2017-2027 Marcin Schulz 2017-07-25 09:51:30
Uchwała Nr CCXXXVIII.408.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Golczewo na 2017 r. Marcin Schulz 2017-07-25 09:50:10
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 21 lipca 2017 r. Magdalena Zając 2017-07-21 09:14:33
6. Studium uwarunkowańi i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo dot. zmiany przeznaczenia terenów rolniczych pod tereny produkcji rolniczej w obrębie Mechowo Magdalena Zając 2017-07-21 09:12:15
ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyeruchomości Marcin Schulz 2017-07-14 11:09:23
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2017-07-13 13:45:48
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:55:02
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:53:00
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:52:25
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:51:34
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:51:13
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:50:52
Budowa ciągów pieszych w miejscowości Wysoka Kamieńska, gm. Golczewo Zbigniew Urbański 2017-07-12 14:50:22
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-07-10 15:29:22
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2017-06-28 14:02:46
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2017-06-28 14:01:36
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2017-06-28 14:00:49
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2017-06-27 09:08:53
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 22 czerwca 2017 r. Marcin Schulz 2017-06-22 14:09:28
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2018 roku Zbigniew Urbański 2017-06-20 15:28:33
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-06-19 15:49:38
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu Marcin Schulz 2017-06-19 15:49:04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2018 roku Zbigniew Urbański 2017-06-13 10:57:37
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także nabywanie niektórych odpadów od Gminy Golczewo w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2018 roku Zbigniew Urbański 2017-06-13 09:22:02
Informacja o wyniku Marcin Schulz 2017-06-12 14:30:15
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2017-06-09 13:47:30
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-06-08 15:07:57
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Golczewa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2017-06-08 15:07:15
Wykaz miejscowości i mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Golczewo Ireneusz Wilk 2017-06-07 09:19:02
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:34:48
Bednarz Danuta Weronika Marcin Schulz 2017-06-06 11:34:28
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:34:24
Auguścik Jarosław Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:50
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:42
Caban Tomasz Gabriel Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:28
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:23
Cieślikiewicz Wanda Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:09
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:33:02
Gajlun Ireneusz Adam Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:50
Oświadczenie Marcin Schulz 2017-06-06 11:32:42