Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR CCXLVI.496.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2021 rok Marcin Schulz 2020-12-02 11:02:02
UCHWAŁA NR CCXLVI.497.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Golczewo na 2021 rok Marcin Schulz 2020-12-02 11:01:24
UCHWAŁA NR CCXLVI.498.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029 Marcin Schulz 2020-12-02 10:59:54
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim PIW.3207.Z.0711.2020 Marcin Schulz 2020-12-02 10:31:31
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 19.11.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Ireneusz Wilk 2020-12-02 08:36:00
Podstawowa kwota dotacji (aktualizacja) - stan na 31.10.2020 r. Ireneusz Wilk 2020-12-02 08:03:15
Podstawowa kwota dotacji (aktualizacja) - stan na 31.10.2020 - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2020-12-02 08:02:27
Podstawowa kwota dotacji (aktualizacja) - stan na 31.10.2020 - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2020-12-02 07:58:49
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 26 listopada 2020 r. Marcin Schulz 2020-11-27 13:01:49
Sesja 23. Marcin Schulz 2020-11-26 14:34:47
Sesja 23. Marcin Schulz 2020-11-24 07:45:28
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo 2021-2029 Marcin Schulz 2020-11-23 13:40:25
Projekt budżetu Gminy Golczewo na 2021 r. Marcin Schulz 2020-11-23 13:39:02
w 2021 r. Marcin Schulz 2020-11-23 13:36:50
w 2021 r. Marcin Schulz 2020-11-23 13:35:27
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r. Marcin Schulz 2020-11-18 10:40:20
Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach ? stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi Aleksandra Lisiczko 2020-11-16 08:09:10
Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Marcin Schulz 2020-11-13 14:08:30
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 listopada 2020 r. Marcin Schulz 2020-11-10 11:41:36
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Marcin Schulz 2020-11-05 15:16:22
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Marcin Schulz 2020-11-05 15:16:13
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Marcin Schulz 2020-11-05 15:04:03
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Marcin Schulz 2020-11-05 15:04:01
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Marcin Schulz 2020-11-05 14:55:43
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - dokument usunięty Marcin Schulz 2020-11-05 14:55:05
Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy na rok 2021 Marcin Schulz 2020-11-05 14:53:38
Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za III kwartał 2020 r. Marcin Schulz 2020-11-05 14:46:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 30 października 2020 r. Marcin Schulz 2020-10-30 11:57:00
Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach ? stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi Aleksandra Lisiczko 2020-10-29 15:01:05
ROZPORZĄDZENIE NR 10/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Marcin Schulz 2020-10-27 15:08:26
Anna Juncewicz - Adamczyk - Skarbnik pierwsze oświadczenie majątkowe Małgorzata Wójcik 2020-10-23 18:57:33
Barbara Deszyńska - Skarbnik na dzień odwołania z funkcji Małgorzata Wójcik 2020-10-23 18:56:04
Janusz Ostapko - Kierownik jednostki pierwsze oświadczenie majątkowe Małgorzata Wójcik 2020-10-23 18:54:54
Marcin Stępień - Kierownik jednostki na dzień zakończenia stosunku pracy Małgorzata Wójcik 2020-10-23 18:53:41
Informacja o wyniku naboru Marcin Schulz 2020-10-23 15:03:20
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do kolejnego etapu Marcin Schulz 2020-10-21 11:05:04
ZARZĄDZENIE NR 136/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie oraz określenia regulaminu pracy tejże komisji Marcin Schulz 2020-10-20 11:51:04
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 października 2020 r. Marcin Schulz 2020-10-16 13:16:18
ZARZĄDZENIE NR 135/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia Marcin Schulz 2020-10-15 14:40:37
Polowania na terenie gminy Golczewo w obwodzie łowieckim nr 56 Marcin Schulz 2020-10-14 14:22:06