herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIII/227/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pro - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:36:14
UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:35:58
UCHWAŁA NR XXXII/218/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalny Administrator Serwisu 2007-08-07 13:35:15
UCHWAŁA NR XXXI/207/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:35:00
UCHWAŁA NR XXXII/216/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych Administrator Serwisu 2007-08-07 13:34:10
UCHWAŁA NR XXXII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad polityki czynszowej Administrator Serwisu 2007-08-07 13:33:44
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-07 13:33:20
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 143 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:33:05
Stawki cenowe - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:32:30
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 26 kwietnia 2007 r. do 28 czerwca 2007 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:28:37
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od okres 29 marca 2007 r. do 26 kwietnia 2007 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:28:19
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od okres od 6 grudnia 2006 r. do 29 grudnia 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:27:20
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od okres od 29 września 2006 r. do 27 października 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:27:00
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 czerwca 2006 r. do 29 września 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:26:38
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 27 kwietnia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:26:04
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 marca 2006 r. do 27 kwietnia 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:25:35
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 24 lutego 2006 r. do 30 marca 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:25:04
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 grudnia 2005 r. do 24 lutego 2006r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:24:41
2007 - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:23:51
2006 - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:23:42
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 września 2005 r. do 14 grudnia 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:22:38
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 12 sierpnia do 30 września 2005 r Administrator Serwisu 2007-08-07 13:22:16
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 29 czerwca do 12 sierpnia 2005 r Administrator Serwisu 2007-08-07 13:21:52
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 27 maja do 29 czerwca 2005 r Administrator Serwisu 2007-08-07 13:21:22
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 25 kwietnia do 27 maja 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:20:58
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 31 marca do 25 kwietnia 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:20:36
SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 18 lutego do 31 marca 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:19:22
2005 - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:18:42
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 15 do 30 grudnia 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:18:24
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 września do 19 listopada 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:17:46
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 czerwca do 30 września 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:17:20
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 14 maja do 30 czerwca 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:16:36
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 23 kwietnia 14 maja 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:15:38
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Golczewa między sesjami Rady Miejskiej za okres od 27 lutego do 26 marca 2004 roku. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:15:16
Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej za okres od 30 grudnia 2003 r. do 27 lutego 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-07 13:14:59
2004 - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:14:25
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:04:04
UCHWAŁA NR XXX/194/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo - dokument usunięty Administrator Serwisu 2007-08-07 13:03:04
UCHWAŁA Nr XXIX/191/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy G Administrator Serwisu 2007-08-07 13:02:00
UCHWAŁA Nr XXVII/174/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Administrator Serwisu 2007-08-07 13:01:04