herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:44:22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:44:11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:43:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:42:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:42:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:42:22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:42:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:42:04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:41:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:41:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:41:39
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2019-01-14 16:40:47
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-11 14:42:36
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 10 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-11 14:42:26
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2019-01-11 12:37:02
Dane teleadresowe Marcin Schulz 2019-01-10 10:48:35
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 7 stycznia 2019 r. Marcin Schulz 2019-01-08 11:38:58
1. Budowa zespołu hal produkcyjnych z magazynami i biurami (c.d.-lp. 7 z 2018 r.) Marcin Schulz 2019-01-08 11:38:12
2019 Marcin Schulz 2019-01-08 11:37:11
Zastępca burmistrza Ireneusz Wilk 2019-01-07 16:43:24
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Burmistrza Golczewa z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Magdalena Zając 2019-01-07 09:22:26
2019 Magdalena Zając 2019-01-07 09:20:22
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2019-01-03 09:50:51
Dane teleadresowe Ireneusz Wilk 2019-01-03 09:46:51
Konkurs Dorota Opiła-Skubisz 2019-01-02 09:44:35
Wyniki konkursu Dorota Opiła-Skubisz 2019-01-02 09:43:16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-12-28 16:15:14
Informacja o wyniku naboru Ireneusz Wilk 2018-12-28 16:01:06
Informacja o wyniku naboru Ireneusz Wilk 2018-12-28 15:59:10
Informacja o wyniku naboru Ireneusz Wilk 2018-12-28 15:53:39
Informacja o wyniku naboru - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2018-12-28 15:53:10
Informacja o wyniku naboru - dokument usunięty Ireneusz Wilk 2018-12-28 15:52:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Golczewo Aleksandra Lisiczko 2018-12-28 13:11:52
Zarządzenie Marcin Schulz 2018-12-27 14:43:43
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Golczewo Marcin Schulz 2018-12-27 14:40:10
Uzasadnienie Marcin Schulz 2018-12-21 15:40:11
Postanowienie Marcin Schulz 2018-12-21 15:39:59
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Marcin Schulz 2018-12-21 15:32:47
Burmistrz Golczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Golczewo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Golczewo w 2019 r. Dorota Opiła-Skubisz 2018-12-21 14:25:56
Dorota Opiła-Skubisz 2018-12-21 14:25:33