herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
U C H W A Ł A Nr XXV/155/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:49:08
U C H W A Ł A Nr XXV/154/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:45:55
U C H W A Ł A Nr XXV/153/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia i odłączenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:45:18
U C H W A Ł A Nr XXV/152/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:44:42
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 151 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golcz Administrator Serwisu 2007-08-06 12:44:14
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 150 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszka-niowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania Administrator Serwisu 2007-08-06 12:43:46
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 149 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i regulaminu określającego wysokość i szcze Administrator Serwisu 2007-08-06 12:26:58
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 148 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo i udzielenia abso-lutorium Burmistrzowi Golczewa za 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:25:43
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 147 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego PublicznegoSzpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:25:07
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 146 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:23:16
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 145 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie wydania opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:20:54
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 144 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zaciągnięcia kredytu średnioterminowego. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:19:14
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 143 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:18:44
Uchwała Nr XXIII/142/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy Golczewo, obejmującego działki nr 278/2÷278/49 Administrator Serwisu 2007-08-06 12:18:19
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 141 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:15:58
UCHWAŁA Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:15:04
UCHWAŁA Nr XXII/ 138 /05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:13:17
UCHWAŁA Nr XXII/137/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwesty-cyjne pn. „ Budowa kanalizacji s Administrator Serwisu 2007-08-06 12:12:41
UCHWAŁA Nr XXII/136/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:12:03
UCHWAŁA Nr XXII/135 /05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:11:18
UCHWAŁA NR XXII/134/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golczew Administrator Serwisu 2007-08-06 12:10:41
UCHWAŁA NR XXI/133/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania oraz środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Administrator Serwisu 2007-08-06 12:09:29
UCHWAŁA NR XXI/132/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i regulaminu określającego wysokość i szczegó Administrator Serwisu 2007-08-06 12:09:03
UCHWAŁA Nr XXI/131/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 12:07:54
UCHWAŁA Nr XXI/130/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 rok. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:07:14
UCHWAŁA Nr XXI/129/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:06:33
UCHWAŁA Nr XX/128/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. - w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru, składowania i unieszkodliwiania odpadów stałych. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:05:42
UCHWAŁA Nr XX/127/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf cenowych za wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych, obowiązujących w 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:04:59
UCHWAŁA Nr XX/126/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:02:30
UCHWAŁA Nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:02:03
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:01:04
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 12:00:12
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:59:40
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:59:01
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:58:33
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:46:13
UCHWAŁA Nr XX/ 123 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:45:24
UCHWAŁA Nr XX/ 123 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Administrator Serwisu 2007-08-06 11:43:44
Uchwała Nr XIX/121/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 11:42:40
Uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 11:42:01