herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:58:54
UCHWAŁA NR XXXVIII/252/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych Administrator Serwisu 2007-08-06 14:58:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/251/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Administrator Serwisu 2007-08-06 14:57:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/250/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia mienia ogólnonarodowego Administrator Serwisu 2007-08-06 14:56:43
UCHWAŁA NR XXXVIII/249/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golcz Administrator Serwisu 2007-08-06 14:55:57
UCHWAŁA NR XXXVIII/248/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 14:55:16
UCHWAŁA NR XXXVII/247/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:54:31
UCHWAŁA NR XXXVII/246/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:53:48
UCHWAŁA NR XXXVII/245/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Golczewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opła Administrator Serwisu 2007-08-06 14:52:10
UCHWAŁA NR XXXVII/245/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Golczewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opła Administrator Serwisu 2007-08-06 14:50:21
UCHWAŁA NR XXXVII/244/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczew Administrator Serwisu 2007-08-06 14:49:40
UCHWAŁA NR XXXVII/243/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 14:49:03
UCHWAŁA NR XXXVII/242/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Lic Administrator Serwisu 2007-08-06 14:48:28
UCHWAŁA NR XXXVII/241/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w G Administrator Serwisu 2007-08-06 14:47:26
UCHWAŁA NR XXXVII/240/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:46:58
UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:46:17
UCHWAŁA NR XXXVII/238/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:45:48
UCHWAŁA NR XXXVII/237/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:45:13
UCHWAŁA Nr XXXV/236/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 14:44:42
UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjn Administrator Serwisu 2007-08-06 14:43:53
UCHWAŁA NR XXXIV/234/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:42:58
UCHWAŁA NR XXXIV/233/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu obrębu Samlino Administrator Serwisu 2007-08-06 14:41:27
UCHWAŁA NR XXXIV/232/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:40:59
UCHWAŁA NR XXXIV/231/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:40:27
UCHWAŁA NR XXXIV/230/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia li Administrator Serwisu 2007-08-06 14:40:02
UCHWAŁA NR XXXIV/229/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:39:36
UCHWAŁA NR XXXIII/228/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:38:20
UCHWAŁA NR XXXIII/227/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pro Administrator Serwisu 2007-08-06 14:37:33
UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow Administrator Serwisu 2007-08-06 14:36:52
UCHWAŁA NR XXXIII/225/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:36:07
UCHWAŁA NR XXXIII/224/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:35:37
UCHWAŁA NR XXXIII/223/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Administrator Serwisu 2007-08-06 14:34:29
UCHWAŁA NR XXXII/222/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:33:45
UCHWAŁA NR XXXII/221/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:33:10
UCHWAŁA NR XXXII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:32:30
UCHWAŁA NR XXXII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:31:59
UCHWAŁA NR XXXII/218/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalny Administrator Serwisu 2007-08-06 14:31:29
UCHWAŁA NR XXXII/217/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:30:50
UCHWAŁA NR XXXII/216/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych Administrator Serwisu 2007-08-06 14:30:13
UCHWAŁA NR XXXII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad polityki czynszowej Administrator Serwisu 2007-08-06 14:29:31