herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr III/15/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 15:17:20
UCHWAŁA Nr III/14/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 15:16:15
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 15:15:39
UCHWAŁA NR II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 15:14:37
UCHWAŁA NR II/11/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:13:56
UCHWAŁA NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI Administrator Serwisu 2007-08-06 15:12:25
UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 15:11:45
UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:11:14
UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Administrator Serwisu 2007-08-06 15:10:31
UCHWAŁA NR I/6/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru osobowych składów komisji Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:09:39
UCHWAŁA NR I/5/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:09:06
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:08:19
UCHWAŁA NR I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:07:45
UCHWAŁA NR I/2/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:07:05
UCHWAŁA NR I/1/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:06:27
UCHWAŁA NR XXXIX/261/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 15:05:06
UCHWAŁA NR XXXIX/260/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielania zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 15:04:19
UCHWAŁA NR XXXIX/259/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 20 Administrator Serwisu 2007-08-06 15:03:23
UCHWAŁA NR XXXIX/258/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych z siedzibą w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 15:02:59
UCHWAŁA NR XXXIX/257/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 15:01:59
UCHWAŁA NR XXXIX/256/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu mieszkalnego Administrator Serwisu 2007-08-06 15:01:05
UCHWAŁA NR XXXIX/255/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI Administrator Serwisu 2007-08-06 15:00:23
UCHWAŁA NR XXXVIII/254/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Administrator Serwisu 2007-08-06 14:59:48
UCHWAŁA NR XXXVIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:58:54
UCHWAŁA NR XXXVIII/252/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych Administrator Serwisu 2007-08-06 14:58:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/251/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Administrator Serwisu 2007-08-06 14:57:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/250/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia mienia ogólnonarodowego Administrator Serwisu 2007-08-06 14:56:43
UCHWAŁA NR XXXVIII/249/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golcz Administrator Serwisu 2007-08-06 14:55:57
UCHWAŁA NR XXXVIII/248/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 14:55:16
UCHWAŁA NR XXXVII/247/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:54:31
UCHWAŁA NR XXXVII/246/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:53:48
UCHWAŁA NR XXXVII/245/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Golczewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opła Administrator Serwisu 2007-08-06 14:52:10
UCHWAŁA NR XXXVII/245/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Golczewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opła Administrator Serwisu 2007-08-06 14:50:21
UCHWAŁA NR XXXVII/244/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczew Administrator Serwisu 2007-08-06 14:49:40
UCHWAŁA NR XXXVII/243/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Administrator Serwisu 2007-08-06 14:49:03
UCHWAŁA NR XXXVII/242/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Lic Administrator Serwisu 2007-08-06 14:48:28
UCHWAŁA NR XXXVII/241/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w G Administrator Serwisu 2007-08-06 14:47:26
UCHWAŁA NR XXXVII/240/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:46:58
UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:46:17
UCHWAŁA NR XXXVII/238/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:45:48